אאא

מסכת סוכה, דף כ"ג - השיעור בעברית:   

 

מסכת סוכה, דף כ"ג - השיעור באידיש:    

 

מסכת סוכה, דף כ"ג - השיעור באנגלית: