אאא

בחצר הקודש צאנז נערך מעמד פתיחת זמן אלול בהשתתפות בחורי הישיבות ובראשות האדמו"ר שנשא את דרשת פתיחת הזמן לפני הבחורים.

קודם לכן נערך סדר לימוד של שעתיים, ולאחר תפילת מעריב החל המעמד בדברי פתיחה של ראש הישיבה הגאון רבי יוסף משה הלברשטאם, כשלאחר מכן נשא הרבי דברי חיזוק.

לאחר מכן איחל הרבי 'לחיים' לראשי הישיבה ולבחורים שאף עברו להתברך לפניו לרגל פתיחת זמן אלול שהחל כאמור מוקדם יותר, כנהוג בצאנז.