אאא

מסכת סוכה, דף כ"ו - השיעור בעברית:  

 

מסכת סוכה, דף כ"ו - השיעור באידיש:  

 

מסכת סוכה, דף כ"ו - השיעור באנגלית: