אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מספר על ה"רבינו ירוחם" שהגיה אביו ה'קהילות יעקב' זיע"א, מי השאיל לו אותם - ואף מזהה את כתב ידו של אביו.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה מאמר שנכתב לאחר פטירת אביו זיע"א על הספר "רבינו ירוחם" ששימש אותו לאחר שהשאיל אותו ממישהו.

הגר"ח מספר על ההגהות שכתב אביו על הספר ומי האיש שהלווה לו את הספר, מתעניין היכן הפר נמצא כיום - ולבסוף, מזהה את כתב ידו של אביו זיע"א.

התמלול המלא:

א

הרב טיגר: "זה מאמר שנכתב אחרי השבעה של הסטייפלר, והוא כותב בהתחלה פה שהסטייפלר היה לו ספר "רבינו ירוחם" שהוא מילא אותו בהגהות".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "שמילא בהגהות".

הרב טיגר: "פה כתוב בהתחלה, הוא אומר שהוא השאיל את זה ממישהו, ואותו מישהו נפטר ואז הוא החזיר את הספר שלו".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "החזיר לו".

הרב טיגר: "מי זה היה האיש שנתן לו?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "ר' שמואל הלפרין".

הרב טיגר: "מסתמא זה אצל היורשים?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "היורשים לקחו לאנגליה את הספרים שלו, כך נדמה לי, יש לו בנים שגרים באנגליה".

הרב טיגר: "הם ביקשו את זה מהסטייפלר בחזרה?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא הלוה ממנו את הספר ולא החזיר לו אותו, ואחרי שהוא נפטר אמרו לו שיחזיר".

הרב טיגר: "היורשים של ר' שמואל הלפרין באו לבקש את הספר?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כנראה, אחר כך הם לקחו לאנגליה את הספרים שלו".

הרב טיגר: "מי זה היה ר' שמואל הלפרין?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא היה הרב של 'זכרון מאיר'".

סריקה מהרבינו ירוחם עם הערות הקה''י זצ''ל
סריקה מהרבינו ירוחם עם הערות הקה"י זצ"ל
הגדלה

 

ב

הרב טיגר: "גם ה"קהילות יעקב" היה לו אחד שהוא הגיה אותו מההתחלה ועד הסוף".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "נכון".

הרב טיגר: "וזה גם נעלם".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "זה הוא החזיר לבעל הבית, בעל הבית היה ר' שמואל הלפרין".

הרב טיגר: "כן, דיברתי עם היורשים שלו, הם לא יודעים איפה זה מסתובב היום".

ג

הרב טיגר: "לפני הרבה שנים נדפס קובץ "לחושבי שמו", ושם היה מאמר, בשבעה של הסטייפלר היה מאמר, ושם כתבו אחד מהדברים על 'רבינו ירוחם'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מי כותב את זה?".

הרב טיגר: "זה אחד מבני המשפחה, ככה הם כותבים בהתחלה".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אבל על מי?".

הרב טיגר: "על ה'קהילות יעקב'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "על אבא".

הרב טיגר: "כן".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא הלוה את זה מיכול להיות הלפרין, יכול להיות".

הרב טיגר: "הרב זוכר את זה?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "זה נכון שהיה לו הרבה ספרים".

הרב טיגר: "יש עכשיו יהודי באמריקה שאנחנו חושבים שיש לו את ה"רבינו ירוחם" עם ההגהות של האבא, רצינו להראות לרב שהרב יראה אם זה הכתב יד של האבא או לא

"זה מחולק לשתים, יש הגהות בכתב מרובע, זה הגהות של תיקוני דפוס, ויש הגהות של הערות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מרן הגר"ח קנייבסקי: "זה נראה שזה הכתב יד של אבא".

הרב טיגר: "גם זה וגם זה?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כן".

הרב טיגר: "שניהם".

ד

הרב טיגר: "מתי שה'קהילות יעקב' נפטר אז אחד מבני המשפחה כתב מאמר ששם הוא כותב של"קהילות יעקב" היה רבינו ירוחם שהוא השאיל אותו, הוא כתב עליו הרבה הרבה הגהות ואחרי זה החזיר אותו, מצאנו עכשיו באמריקה, יש ר' מרדכי גיפטר, יש לו בן ר' ישראל גיפטר, הוא ידיד טוב שלי, ומצאנו עכשיו באמריקה "רבינו ירוחם" שנראה לנו שההגהות שיש זה הכתב יד של ה'קהילות יעקב'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כתב יד זה נראה שלו".

הרב טיגר: "יש פה גם הערות קצת והרבה הרבה תיקוני דפוס, זה נראה לרב כמו הכתב יד של ה"קהילות יעקב"?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "זה הכתב יד שלו, זה נכון ... היו מלוים מר' נחמיה ציטרון, היו מלוים את כל הספרים הישנים".