אאא

בסוף שנת הלימודים תשפ"א, ידע סמינר דרכי שרה פיצול כואב, כאשר מספר תלמידות יחד עם המנהלת הגב' סימה וולס, עזבו את הסמינר, למרות החששות שהיו בהתחלה, הסמינר הוותיק רשם הצלחה.

שנת הלימודים בסמינר 'דרכי שרה' בירושלים נפתח בקמפוס חדש ומתוקשב שנבנה בהשקעה של משאבים רבים, תוך תכנון מפורט וקפדני.

סמינר 'דרכי שרה', אינו סמינר רגיל - בנוף הסמינרים בירושלים. בסמינר מתחנכות ולומדות בנות למשפחות בעלות זהות חרדית תורנית שניחנו ביכולות קוגניטיביות ואינטלקטואליות גבוהות - ומשפחות יותר מודרניות. 

לאורך שבועות ארוכים, נבנתה בקפידה תכנית הלימודים, הבנויה על ערכי התורה והמצוינות. תכנית הלימודים מבוססת על תפיסה של בנייה אישית של התלמידה לחיים חרדים תורניים. בד בבד, ניתן דגש מיוחד על מיצוי הכישורים האישים של התלמידות בתחום האישי והמקצועי. תכנית הלימודים כוללת הטמעת הרגלי למידה וחשיבה אסטרטגית כהכנה טובה יותר לשוק התעסוקה.

הסמינר, שכאמור התפצל, זכה לאמון רב של מרבית ההורים, שהחליטו להשאיר את הבנות בסמינר ולא להעביר לסמינר החדש ואף נוספה לסמינר יועצת חדשה, נועה לוינגר.

יצוין, כי בסמינר מספר מגמות על פי האופי והסגנון הייחודי של כל תלמידה ותלמידה. מגמת הנדסת תוכנה-לבנות עם אינטליגנציה לוגית. מגמת ביוטכנולוגיה-לבנות עם אינטליגנציה מדעית. מגמת עיצוב תקשורת חזותית-לבנות עם אינטליגנציה מרחבית.

הסמינר בשונה מסמינרים חרדיים רגילים, משלב תכנית אקדמית ביחד עם סמינר 'אופק' ומכון טל, על מנת לאפשר לבנות לצאת עם כלים לשוק התעסוקה. החיבור של הסמינר עם המוסדות הללו, עשוי לאפשר בעתיד לבנות מצטיינות להתחיל בלימודים אקדמיים, עוד במסגרת התיכון.

הגב' הדס ניימן מנהלת סמינר 'דרכי שרה' מספרת: "פתיחה של שנת לימודים, היא התרגשות מיוחדת. התרגשות לבנות החדשות שצועדות את הצעדים הראשונים בסמינר. התרגשות לבנות הוותיקות שעולות עוד שנה. אני מאחלת לכל התלמידות ולכל ההורים ולכל הצוות החינוכי, שנשכיל ביחד ליצור שנת לימודים פורה ומוצלחת טעונה בערכים ומשמעות ברוח ישראל סבא".