אאא

מסכת סוכה, דף נ"ה - השיעור בעברית:   

 

מסכת סוכה, דף נ"ה - השיעור באידיש:   

 

מסכת סוכה, דף נ"ה - השיעור באנגלית: