אאא

רבבת חסידי גור שהו בשמחת תורה במחיצת האדמו"ר בהיכל בית המדרש הגדול בירושלים, שם הרבי עמד על במה מיוחדת במשך התפילות וההקפות.

החסידים מספרים על התרוממות ושמחה גדולה ששררה במשך כל החג, בתפילות ובהקפות שהחלו באמירת 'אתה הראת' בליל החג שנקנה עבור הרבי ע"י הנגיד ר' שלמה יהודה רכניץ, ובסיבובים שערך הרבי עם ספר התורה.

לאחר ההקפה שעשה האדמו"ר הוא מסר את ספר התורה לידי מנכ"ל איחוד מוסדות גור ר' יונתן בורנשטיין. ההקפות ו'כל הנערים' הסתיימו בשעה 21:20, כאשר למחרת התייצבו כלל החסידים לתפילת שחרית בשעה 07:00 בבוקר, כשלאחר מכן נערכו ההקפות שהסתיימו בשעה 12:20 לאחר תפילת מוסף.

בבוקרו של החג מסר האדמו"ר את ספר התורה לידיו של המחנך המשפיע הגה"ח רבי אברהם יוסף אירנשטיין, כאשר בנוסף בחר הרבי חזן מיוחד, בעל קול גבוה כדי שכלל החסידים ישמעו את תפילת 'גשם'.

בשעה 17:00 בערב נערך 'טיש', שבו חולקו פירות ויין, ולאחר צאת החג נערכו ההקפות השניות שלאחר מכן מסר הרבי את ספר התורה לידיו של ראש ישיבת שפת אמת, הגאון  רבי משה חיים דנדרוביץ.

צפו בתיעוד מההקפות השניות.