אאא

אנו עומדים בשלב של החזרה לשגרה אחרי התקופה המרוממת של החגים. ועם תחילתה המחודשת של קריאת התורה מבראשית, אני זוכה להתחיל בהתרגשות מיוחדת את המחזור התשיעי כתיבת הטור האקטואלי על פרשת השבוע.

רציתי לשתף אתכם בכמה תובנות שעלו לי ברבות השנים. ראשית, אני רואה סייעתא דשמיא מיוחדת שמלווה אותי בדרכי, מתחילה ועד סוף. הרצון והמחשבה לקדש שם שמים בטור זה, ולהביא את דבר היהדות אל העם, לשאוב ממעיינות הנצח של התורה הקדושה אל חיי היום יום. 

*

דבר נוסף שרציתי לציין הוא מסר העולה דווקא מתוך פרשת השבוע, פרשת בראשית, " וַיֹּאמֶר אֱלֹקים: נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ "  חכמינו זכרונם לברכה עמדו על הלשון "נעשה אדם" בלשון רבים, הלא הקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד, אפס זולתו ואין בִלתו, ואם כן היה לו לומר: 'אעשה אדם' בלשון יחיד ולא "נעשה" בלשון רבים.

המדרש מלמד אותנו כי משה רבינו ע"ה כבר התפלא על כך: "בשעה שהיה משה כותב את התורה, היה כותב מעשה כל יום ויום, כיון שהגיע לפסוק הזה שנאמר: 'ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו', אמר לפניו: ריבון העולם, מה אתה נותן פתחון פה למינים, אתמהא.

"אמר לו הקב"ה למשה, כתוב, והרוצה לטעות יטעה" ובהמשך "אמר לו הקב"ה: משה, האדם הזה שבראתי, לא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו?  שאם יבוא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו, והוא אומר מה אני צריך ליטול רשות מן הקטן ממנו, והן אומרים לו למד מבוראך שהוא ברא את העליונים ואת התחתונים, כיון שבא לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת".

וכך מביא רש"י מדברי חז"ל: ענוותנותו של הקב"ה למדנו מכאן, לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו בו, לפיכך נמלך בהן ... 'נעשה אדם', אף-על-פי שלא סייעוהו ביצירתו... לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענוה, שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן.

*

מוסר השכל: אם גדול נמלך בקטן הרי שקטן ודאי צריך למלוך בגדול, ואם צווינו להלוך במידותיו של הקב"ה הרי שבוודאי בדבר הזה צריך אדם לשמוע צד נוסף, להימלך בידידים ולהיוועץ פעם נוספת, וכמו שאמר החכם מכל אדם "ותשועה ברוב יועץ".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ולהבדיל, גם אני הקטן משתדל  להיוועץ במורי ורבותיי בכל צעד ושעל, וגם ליטול עצה מידידיי ומתלמידי כמאמר חז"ל "ומתלמידי יותר מכולם". וברצוני לציין כי ראיתי לא פעם כי גם אפשרות הכתיבה בכל שבוע לא התאפשרה לי לולי העזרה , ההכוונה והפידבקים. כך גם פעמים רבות הדבר קשה, לא עולה רעיון מתאים וכדומה. ואז אני נזכר, אם זה בהארה בונה, או באיזו אמירה חכמה של אנשים שפגשתי מקוראי הטור, או שאלו שאלה, וזה נותן כח אדיר והרבה השראה לכתיבה.

*

מכאן אני חוזר וקורא לכולם, אם שמעתם איזה דרשה יפה או רעיון נחמד וכדומה, אל תשמרו לעצמכם את ההנאה, הרימו טלפון, צרו קשר ותחזירו פידבק, מילה טובה אחת, אין לכם מושג כמה זה מוסיף!

במשך השנים יצא לי להיות, ועדיין אני מסתופף בצלם של אנשים רמי מעלה, שמתי לב כמה וכמה פעמים, ואני אומר לכם בוודאות, כי אין אדם שאינו זקוק לפידבק מהקהל! מילה טובה על אירוע מוצלח, על שיעור, חופה, הופעה, הרצאה וכו' וכו'.

אל תתקמצנו, זה קריטי! והתוצאות הטובות שבאים בעקבותיהם, ייזקפו לזכותכם!

ומצד שני אני קורא מעל בימה זו, אל תחששו לדרוש לבקש פידבקים מהסוג הזה, זו לא בושה... זה כמו דלק להמשך פעילות תקינה של המנוע... לא כל האנשים מודעים לכך, וחשוב ליידע את הציבור

איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק!

יחד שבטי ישראל

חורף בריא