אאא

ראשי ישיבות דיינים ורבנים עלו למעונו של זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך בימי החג. בין הרבנים נראו הגאון רבי אהרן פלדמן חבר מועצג"ת בארה"ב, הגאון רבי נפתלי נוסבוים, הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ, כ"ק האדמורי"ם מדושינסקיא וסוכוטשוב ועוד

במהלך חג שמחת תורה שהה ראש הישיבה בישיבתו בבית שמש, שם נמכר זכות קניית עליית "חתן תורה" לראש הישיבה באלפי דפי גמרא, על ידי רוכש מרכזי – ועוד חמישה סגנים, שהתחייבו ללמוד אלפי דפי גמרא וכתיבת ומסירת כמאה חבורות של חידושי תורה על הסוגיות הנלמדות בישיבה.

הבחורים זוכים להוקרה מצד ראש הישיבה, כאשר הסגנים, מקבלים את אחד מספריו של ראש הישיבה, והחתן הראשי מקבל את כל סדרת ספרי תשובות והנהגות עם הקדשה בכתב יד.

בעליית "חתן בראשית" כיבד הגר"מ שטרנבוך את בנו המשמש כראש ישיבה בישיבה, הגאון רבי אפרים זלמן שטרנבוך.

במוצאי החג נערכו הקפות שניות בהיכל הישיבה, בהשתתפות המונים מתושבי העיר ובהשתתפות מרא דאתרא דבית שמש, הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ שליט"א.

במהלך ההקפות שורר הראב"ד את שירת "צו וועמען צו וועמען" המיתולוגית של שמחת תורה, לקול שירת המוני המשתתפים שהשתתפו בשירה והשיבו "לחי העולמים".

צפו בתיעוד