אאא

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, פרסמו הבוקר (שלישי) מכתב חריף נגד גזירות הממשלה ונגד חילול הכותל על ידי הרפורמים. במכתבם קוראים גדולי ישראל לתפוס אומנות אבותינו ולקיים תפילת יום כיפור קטן בכל אתר ואתר.

"לזעוק בזעקה להעלות שוועתנו", נפתח מכתב גדולי ישראל, "כאשר לדאבון הלב ממשלת הזדון גמרו אומר לפגוע בכל עמודי העולם, ונשאו זממם נגד לומדי התורה בכל דרך שהיא, להפריע לאברכי הכוללים בסיוע במוסדות לילדים הרכים, להשית מיסים שונים ומשונים כדי להקשות על לומדי התורה, לפגוע בכשרות המזון לכל העם היושב בציון, וגם לרבות ההכרה בכיתות הזרות ליהדות המסורה ולעקור את שלטון ההלכה, תוך כדי חילול המקום הקדוש שריד בית מקדשנו".

מרן שר התורה חותם על המכתב
מרן שר התורה חותם על המכתב

"והנה", ממשיכים גדולי ישראל את המכתב: "ודאי זממם לא יצלח וזאת התורה כל כלי יוצר עליה לא יצלח, ובכל דור ודור עומדים עלינו וכו' והקב"ה מצילנו מידם. וגם הם טועים כביכול הדבר יגרום לרפיון אצל מי מלומדי התורה, אלא אדרבה לבטח כל אחד מתחזק להוסיף בשקידת התורה, והניסיונות האלו רק יוסיפו ויחזקו את הלומדים".

"אמנם אחר שיש בזה חילול השם, הרי מחובתנו לעשות קידוש השם, להתחזק בתורה, במידות טובות ובאמונה, ולזעוק בזעקה לפני ריבון כל העולמים".

 ראש הישיבה הסביר וזעק: זו הסיבה לגזירות של הממשלה

"ובפרט", קובעים גדולי ישראל, "בערב ראש חודש הבעל"ט, עת רצון היא וראוי הוא שהכלל כולו יתכנסו להעלות שוועתנו בתפילת יום כיפור קטן בכל אתר ואתר, לתפוס אומנות אבותינו, כי ודאי לא באו על המאורעות האלו אלא כדי שנתעורר ונתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק. וברצות השם נזכה במהרה לישועת עולמים ובא לציון גואל אכי"ר".

כזכור, מוקדם יותר השבוע "מועצת גדולי התורה באמריקה" יצאה במכתב חריף נגד גזירות ממשלת בנט, המוטלות על עולם התורה וביקשה לזעוק ולהריע לקב"ה שירחם להעביר הגזירות הרעות.

ל'כיכר השבת' נודע כי קודם למכתב זקן חברי מועצת גדולי התורה בארצות הברית, הגאון רבי שמואל קמינצקי, פנה במכתב לחברי מועצת גדולי התורה בארצות הברית, המתפרסם בזאת לראשונה, לפיו ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ביקש להעלות את נושא רדיפת הדת בארץ ישראל, לאחר שבכינוס המועצת האחרון הנושא לא עלה.

לאור זאת, ביקש הגר"ש קמינצקי מחברי המועצת לכתוב מכתב מחאה משותף של כלל חברי 'המועצת' נגד רדיפת הדת בארץ ישראל על ידי הממשלה, וחברי המועצת נרתמו לכך והבוקר המכתב מתפרסם ב'יתד נאמן'.

"לכבוד חברי מועצת גדולי התורה שיחיו שליט"א", כתב הגר"ש קמינצקי, "נתבקשתי על ידי מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א להעלות את הנושא של רדיפת הדת בארץ ישראל באסיפה של המועצת.

"היות ולא העלתי את זה באסיפה שהתקיימה ביום שני י"ב חשוון, אני פונה אליכם בזה לדון ולמחות נגד ממשלת ישראל הקיימת כעת, שנראה מטרתה לעשות רפורמות בדת, במיוחד בעניין גירות, שזה נוגע לקדושת העם כולה. בין נושאים האחרים ששלטו ידם הזדונה הינו עניין הכשרות שנוגע להמון העם בכללותו. אני מבקש מכבודכם למחות בשם "אגודת ישראל" של ארה"ב המייצג עולם היהדות בגולה".

במכתבם, תחת הכותרת "עת צרה היא ליעקב", כותבים חברי המועצת, "קריאה קדושה לכבוד אחינו בני ישראל הי"ו, עם ישראל היושב בציון נמצא במצוקה גדולה רח"ל מחמת הממשלה הגזרים גוררת על תורתינו הקדושה ועל לומדיה ועל קיום התורה והמצוות בכלל ובפרט.

"בעת צרה זו מוטל עלינו להשתתף בצערן של קהילות קדושות בארץ ישראל שהיא צרת כולנו, וגם עלינו לזעוק ולהריע להקב"ה שירחם עלינו להעביר הגזירות הרעות האלו".

כזכור עוד, ביום שלישי שעבר ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, התייחס בשיחתו השבועית, בפעם ראשונה, לגזירות ממשלת בנט-לפיד-כהנא על הציבור החרדי וזעק בכאב: "איך יהודי מסוגל לעשות גזירות על יהודים?".