אאא

המדינה הגישה הערב (ראשון) את תשובתה לבג"ץ בעניין ביטול סבסוד מעונות היום לאברכי הכולל, שמקדם שר האוצר אביגדור ליברמן. ע"פ התשובה, תוכניתו המלאה של ליברמן לא תצא לפועל - ויכנסו סייגים שבעזרת טיפול נכון יחולו על כלל לומדי התורה הנשואים.

במסגרת תשובת המדינה נכתב כי לאחר דיונים רבים שהתקיימו הוחלט כי: "שיקולים משפטיים הובילו למסקנה, כי יש מקום לכלול את לומדי הרבנות והדיינות במסגרת מבחני התמיכה נשוא העתירות, בכפוף לקביעת תנאים מסוימים להבטחת קיום התכלית התעסוקתית". עוד הוסיפה המדינה וכתבה כי: "נוסחם הסופי של אותם תנאים טרם אושר וכי המדינה תגיש את הנוסח הסופי במועד הדיון".

משמע: הייעוץ המשפטי לממשלה מצמצם את הגזירה ולא מחיל אותה על כלל האברכים. ישנם אלפי אברכים שלומדים רבנות ודיינות, אך הם אינם הרוב. כעת יהיה על ראשי הכוללים לפתור את הבעיה עבור האברכים הרבים שאינם לומדים רבנות ודיינות - וכך הפגיעה תיעלם.

במענה לתשובה, מסרו באי כח העותרים, עורכי הדין שמואל מקלב, אוריאל שטרן ויונתן פלדמן כי: "אנו עדים לכך שהמדינה הודתה, הלכה למעשה, בכך שנפלו פגמים של ממש בהחלטה המקורית של שר האוצר, וכעת היא מנסה לתקן את הנחוץ תיקון ולכלול את הלומדים לרבנות ודיינות כזכאים לסבסוד 'בתנאים מסויימים', אך טרם פירסמה את אותם תנאים. מבעד לכך, אנו סבורים שנפלו פגמים נוספים בקבלת ההחלטה, אשר עשויים להביא לבטלות ההחלטה, עליהם נרחיב במהלך הדיון".