אאא

מעשה שהיה שפנה הגאון רבי אליהו מן למרן הגר"ח קנייבסקי להעניק ברכה עבור בחור בשם "מַתַּן". הגיב מרן שליט"א: ואמר: "זה שם של רשע!" (הסימן קריאה הובא בספר דרך שיחה עמ' לב).

הגר"ח קנייבסקי נימק את תשובתו ש"מתן" הוא שם של רשע, שכן הנביא מזכיר מתן רשע (מלכים ב' י"א י"ח) "וְאֵת מַתָּן כֹּהֵן הַבַּעַל הָרְגוּ לִפְנֵי הַמִּזְבְּחוֹת", ולכך פסק הגר"ח שצריך לשנות את השם מ"מתן", ל"נתן".

הוסיף ושאל הגאון רבי אליהו מן שאצל הבחור הספיציפי שביקש בעבורו ברכה, שמו "מתן" ניתן לו לאחר שאביו קיבל מחלה ורק אז אשתו נפקדה בבן זכר, והרגישו ההורים שקיבלו מתנה משמים, ולכך קראו לבנם הפעוט בשם "מתן", ושאל הגר"א מן את הגר"ח קנייבסקי, האם גם במקרה זה ראוי לשנות את שמו מ"מתן", ל"נתן"?

על כך ענה הגר"ח קנייבסקי: "מתן" הוא שם של רשע, וצריך לשנותו.

עמוד השער של ספר 'דרך שיחה' ובו הובאו תשובות של מרן הגר''ח קנייבסקי לתלמידו המובהק הגאון רבי אליהו מן ( אוצר החכמה)
עמוד השער של ספר 'דרך שיחה' ובו הובאו תשובות של מרן הגר"ח קנייבסקי לתלמידו המובהק הגאון רבי אליהו מן ( אוצר החכמה) 
ספר 'דרך שיחה' עמ' לב, ובו הובאו תשובות של מרן הגר''ח קנייבסקי לתלמידו המובהק הגאון רבי אליהו מן (אוצר החכמה)
ספר 'דרך שיחה' עמ' לב, ובו הובאו תשובות של מרן הגר"ח קנייבסקי לתלמידו המובהק הגאון רבי אליהו מן (אוצר החכמה)

גם הגאון רבי בן ציון מוצפי נשאל לגבי ילד ששמו "מתן", שחווה קשיים, והוריו לא רואים ממנו נחת, ושאלוהו האם צריך להוסיף שם?

וענה הגרב"צ מוצפי בהאי לישנא: "אין בכלל קשר בין הדברים. מתן היה גם איש צדיק. עיין ירמיה ל"ח, א. בבקשה לא לצטט כל פתי וסכל בענינים אלה".

תשובתו של הגרב''צ מוצפי (צילום מסך מתוך אתר 'דורש ציון')
תשובתו של הגרב"צ מוצפי (צילום מסך מתוך אתר 'דורש ציון')

- לקריאה נוספת: אור לנוער

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]