אאא

במינכן שבגרמניה, מתקיימת בימים אלו הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה. בפתח הכינוס שהחל אמש (שני), הוקרא מכתבם של גדולי ישראל בנושא הרפורמה בגיור של השר מתן כהנא.

בפתח הוועידה הוקראו כאמור שני מכתבים נדירים של מרנן ורבנן גדולי ישראל; מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ו ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שנשלחו לרבני הועידה לקראת הכינוס במינכן, את המכתב הקריא נציג גדו"י ישראל פרידמן.

"מי לה' אלי" כתב מרן הגר"ח, "מול כוונת מנהיגיהם להזיד בענייני הדת מהנהוג מקדמת דנא על פי מסורת ההלכה וגדולי הפוסקים מדור דור, ובעיקר בענייני קבלת גרים לכלל ישראל שללא קבלת עול תורה ומצוות אין זה גיור כלל ויש בזה סכנת התבוללות חמורה בארץ הקודש ראוי כי תנהגו בוועידתכם כדברי הנביא 'קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם".

מרן שר התורה מתייחס במכתבו גם לסכנת השפעת הרפורמים; "ובפרט כאשר ראשי השלטון פועלים לחזק בארה"ק את השפעת הרפורמים והקונסרבטיבים ובאם תגבר השפעתם ותתרבה התבססותם, עלול ח"ו הדבר לחזק את הנהגתם והשפעתם אף במדינותיכם. יה"ר שאף הד קולכם שייצא מרבני הועידה יהדהד ברמה וימנע מכל זוממי רע שלא ירעו ולא ישחיתו בהר קודשי".

ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין כתב: "אנשי השלטון הרחוקים מתורה ומצוות נשאו ראש, ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ולגזור גזירות אף על כל הציבור הכללי בארה"ק, שתהיה הנהגה לא על פי ההלכה, עם איסורים חמורים. ובפרט בענייני גירות שזה נוגע לקדושת העם היהודי כולו, ויש בזה סכנה גדולה לפריצת כרם בית ישראל, והרי זה עלול להשפיע ח"ו גם בארצותיכם על מעמד הרבנים העומדים על משמר ההלכה ומסורת ישראל סבא, הרי ראוי ונכון הדבר שגם מוועידתכם ישמע קול ברמה הקורא לבל יהינו לפרוץ גדרי ההלכה, בהכנסת גויים לכרם בית ישראל".

לאחר הקראת המכתבים התקיים דיון נרחב והובאו בפני המשתתפים שאלות ותשובות שנשאלו בבית הגר"ג אדלשטיין עליהם השיב בפירוט רב על דרכי המאבק. בתום הדיון החליטה הועדה לפרסם קול קורא המבהיר את עמדת 'ועידת רבני אירופה' וכל בתי הדין ביבשת.

"ועידת רבני אירופה המייצגת את רוב מנין ובנין של רבני הקהילות היהודיות הכלליות באירופה, מביעה דאגה עמוקה לנוכח השמועות המגיעות עדינו מארץ הקודש הבאים לשנות סדרי בראשית בנוהל הגיורים, כאשר האחריות על הגיורים תילקח מסמכותה של הרה"ר ותועבר לידי גורמים פרטיים האמורים לערוך גיור יותר ידידותי כביכול, אזנינו קשובה לקולות הבאים מציון ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א המתריעים בפנינו על הסכנה הגדולה הטמונה מאלו הבאים לשנות שידם על התחתונה וקוראים לנו להשמיע את קולנו ברמה.

"רבני הקהילות באירופה עומדים בחזית מדי יום ביומו מול סכנות ההתבוללות של בני עמנו, ופועלים רבות כדי לקרב את הרחוקים מחד ומאידך לשמר את חומות הקדושה של עמנו.

"לעיתים רבות אף אנו עורכים גיורים ואנו עושים זאת מתוך כובד ראש, והבנה והכרה עמוקה שחלק חשוב מהליך הגיור הוא כניסתו של הגר אל עם ישראל רק אחר קבלת עול תורה ומצוות ולכך נדרשת היותו חלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית, ומכאן נקבעה בעבר עמדתנו שגיור יכול להתבצע אך בתוך הקהילה המקומית ע"י בית דין קבוע וחשוב, המלווה והמכיר את המועמד בכל הליך הגיור עד לקליטתו לחיקה החם של הקהילה המקומית.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ולכן חרטה ועידתנו על דגלה תקנות אלו בשיתוף עם הרה"ר לישראל, ורבני הקהילות באירופה קבלו על עצמם להכיר אך ורק גיור הנעשה ע"י בתי דין מרכזיים מקומיים, וגיור שלא נעשה ע"פ סדרי הגיור הנ"ל וללא קבלת עול תורה ומצוות אינו מוכר ע"י בתי הדין והקהילות באירופה.

"למצער, בעבר הרחוק היו מכשולים רבים עקב קפיצתם לקהילות של דיינים נודדים שבצעו גיורים המוניים, בלי להכיר את טיבם של המועמדים ולהבין את נבכי נפשם של המועמדים, והתוצאות לעיתים היו חמורות וד"ל.

"גם בשיחות שקיימנו בעבר עם מומחים מהשורה הראשונה בתחום הסטטיסטיקה, נאמר לנו מפורשות שגיור שאינו מבוצע כדת וכדין, הוא גורם משמעותי לנתינת לגיטימציה ועליה גורפת של ההתבוללות, רח"ל.

"ולכן באנו בזאת מתוך האחריות הרובצת עלינו, להתריע ולהשמיע קולנו ברמה נגד המגמה המסוכנת הזאת שתוצאותיה מי ישורנו, באשר עיני כל צופיות לארץ הקודש ולנעשה שם, והדבר עלול לפריצת הסכר ולגרום להתמוטטות החומות אותם הצבנו ובססנו במשך שנים רבות כדי לשמר את עתיד קהילותינו ועמנו. ואנו מצהירים בזאת כי גיור שלא יבוצע כדת וכדין וכפי סדרי הנוהל שהיה נהוג עד כה לא יוכר על ידינו כל עיקר".