אאא

שר המודיעין לשעבר, ח"כ אלי כהן, במתקפה נגד  ממשלת בנט-לפיד "תמורת הכסא שלהם מוכנים לסכן את המדינה היהודית ולהפוך אותנו למדינת כל אזרחיה". הריאיון המלא, הערב בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן'.

ראיתי התבטאות שלך לפיה נפתלי בנט רוצה לעקור את היהדות במדינת ישראל?

"כשאתה מסתכל על כל מה שנעשה כאן, סביר בעיניך שיו"ר וועדת הכשרות אוכלת טרף? הרי יכלו למנות לתפקיד הזה מישהו שאינו חרדי, אבל דתי או מסורתי. אני מזכיר לך שמרצ הצהירה שמדינת ישראל היא איננה יהודית ודמוקרטית אלא מדינת כל אזרחיה.

אתה רואה את נפתלי בנט כמי שמקעקע את זהותה היהודית של מדינת ישראל?

"תסתכל על הכספים הקואליציוניים ועל איזה מטרות הם הלכו, תסתכל על נושא הכשרות ועל העניין הרפורמי, ותבין שהם תמורת הכסא שלהם מוכנים לסכן את המדינה היהודית ולהפוך אותנו למדינת כל אזרחיה.

"נפתלי בנט אמר בזמנו שהוא יגן על שומרי המסורת. את זה לא ממש עושים, אלא דורסים אותם ואת הזהות היהודית של מדינת ישראל"