אאא

נר שני של חנוכה: מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, יצאו הערב (שני) במכתב חריף, כנגד הניסיון לפגוע בקדושת הכותל המערבי.

בפתח המכתב, כתבו גדולי ישראל: "על שמועה נוראה כי באה שקמו מזרע ישראל להשבית ולהכרית כל קדשי ישראל ולאחר שעמלים למוטט את חומות הכשרות והגיורים היל"ת שנבנו בעמל להציל ככל האפשר, לא נתקררה דעתם ורוצים לפגוע בשריד בית מקדשנו, הכותל המערבי שלא נסתלקה ממנו שכינה מעולם".

"והננו בזה", כותבים גדולי ישראל, "למחות בעוז נגד הכוונה לחלל את קדושת הכותל המערבי על ידי נתינת מקום והכרה למהרסי הדת רח"ל, אשר רצונם לעקור את הכל ולחלל שם שמים ח"ו".

"ועל כל אחד ואחד לעשות הכל למנוע את החרפה במקום הקדוש, ולהתחזק בתורה ובתפילה, למען נזכה למניעת חילול השם ולביאת משיח צדקינו במהרה", מסיימים גדולי ישראל את המכתב.

מוקדם יותר היום, התייחס חבר הכנסת משה גפני לפגיעה בכותל על ידי הרפורמים, ואמר" "אם גלעד קריב מתכוון להגיע בראש חודש לכותל המערבי אנחנו נהיה שם לעצור אותו בגופנו. לא ניתן לחלל את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי".

כזכור, בראש חודש שעבר המחאה בוטלה לאחר שקריב ברגע האחרון החליט להיענות לבקשת הנשיא יצחק הרצוג ולא לערוך פרובוקציה בכותל.