אאא

הרב הראשי ונשיא ביה"ד הגדול הגאון רבי דוד לאו הגיע לביקור מיוחד בכולל לאברכים 'נר שמחה' - גור בערד, הכולל הידוע בחסידות כמיוחד למצטיינים בידיעת התורה בכל חלקי הש"ס בראשות ראש הכולל הגאון רבי יצחק מאיר פולק.

הגר"ד לאו נשא דברים ואמר כי "מול אלו שמנסים להרוס את הדת היהודית, יושבים כאן תלמידי חכמים שבקיאים בכל הש"ס, ומקיימים את העולם ושומרים על עם ישראל".

צפו בתיעוד