אאא

מסכת מועד קטן, דף י' - השיעור בעברית: 

 

מסכת מועד קטן, דף י' - השיעור באידיש: 

 

מסכת מועד קטן, דף י' - השיעור באנגלית: