אאא

מאות חסידים חגגו את שמחת נישואי בת האדמו"ר מזוטשקא, חתן האדמו"ר משאץ, עם החתן בן הגאון רבי יחזקאל שרגא שניאורסון, בנו של ראש ישיבת טשעבין, וחתן האדמו"ר מראצפערט.

לאחר מעמד החופה הסבו החסידים לסעודה חגיגית, ולאחר שמחת חתן וכלה נערך מעמד ה'מצווה טאנץ' במהלכו רקדו האדמו"רים עם הכלה והחתן בריקוד של מצווה.