אאא

מסכת מועד קטן, דף ט"ו - השיעור בעברית: 

 

מסכת מועד קטן, דף ט"ו - השיעור באידיש: 

 

מסכת מועד קטן, דף ט"ו - השיעור באנגלית: