אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, חתם הערב (שני) על מכתב לרבני ישראל ובו קריאה להשתתף מחר בכנס הרבנים בבנייני האומה, כנס בו הרבנים יביעו התנגדות לרפורמות השר מתן כהנא והחלשת הרבנות הראשית. אל המכתב הצטרפו כל חברי מועצת חכמי התורה.

בפתח המכתב כותב הגר"ש כהן: "הנה בעת האחרונה רבים קמים עלינו, וחושבים מחשבות בכדי להצר את צעדי היהדות בארץ הקודש רח"ל, ופועלים כנגד כל דבר שבקדושה".

נשיא המועצת הוסיף ותקף, בדגש על חוק הגיור: "ועתה הגדילו מזימתם ומבקשים לפגוע בכרם בית ישראל, ולפרוץ פרצה בשערי הכניסה לעם היהודי, ע"י שרוצים לחוקק חוק חדש לשנות את דרכי הגיור עפ"י ההלכה המסורה לנו מדור דור".

הגר"ש כהן כותב לרבני ישראל: "חובה קדושה לעמוד על המשמר ללא מורא לבל יעזו לפגוע בקדוש וביקר לנו, ומה גדולה זכותם של המתכנסים לשמוע דבר ה' בכינוס של מצווה למען חיזוק בריחי היהדות, לעמוד בפרץ ולדחות כל ניסיון לשנות מדרך התורה.

"אני קורא בזאת לרבני ודייני ישראל בכל אתר ואתר ליטול חלק ולהשתתף בכינוס החיזוק החשוב, בראש חודש אדר א' תשפ"ב, בעיר הקודש ירושלים. ואי"ה ישמע קול זעקתנו, יפר עצתם ויבטל מזימתם".