אאא

אחרי סאגה ארוכה ועיכובים שונים, קהילת יוצאי תימן בעיר הקודש צפת זוכים קיבלו סף סוף הקצאה עם מקום משלהם, בו יוכלו להקים בית כנסת ולהתפלל בו כפי מנהגיהם המקובלים אצלם מדורי דורות.

לטענת הקהילה התימנית מדובר באפליה המתמשכת מספר שנים, שכן, במשך שנים סבלה הקהילה בצפת מהעדר בית כנסת משלהן. הקהילה גדלה והתפתחה יחד עם התחרדות העיר, והצורך התגבר עם השנים. הם פנו אל חברת מועצת העיר ויקי אלקבץ, שהתגייסה לסייע להם.

הפתרון נמצא בדמות מקלט שעומד שומם. הפתרון נראה באופק, אך כאן החלו הבעיות והעיכובים. מדובר במקלט בו התקיימו בעבר פעולות לנוער, אך כיום לפי אנשי הקהילה לא מתקיימת שם פעילות. 

המאבק התחיל, כאשר הטענה הייתה כי המקום יכול לחזור ולשמש את בני הנוער – אך בפועל לטענתם, הדבר לא נעשה. במסגרת הטענות על המקום, ניסו בעירייה להגיע לפשרה ולהציע כי במהלך השבוע המקלט ינוהל על ידי מי שהחזיק בו, ובשבתות יתפללו התימנים במקום.

הצעת הפשרה נדחתה ובסופו של דבר ראש העיר שוקי אוחנה החליט, כי התימנים קיבלו את ההקצאה הנדרשת להם.

אחד מהמתפללים מספר ל'כיכר השבת': "בני הקהילה התימנית מרוגשים, וממתינים לתחילת התפילות במקום, כאשר יתאפשר לנו לקיים את המנהגים הייחודיים ליוצאי תימן, עם נוסח התפילה מבית אבא. בקהילה מבקשים להודות לראש העיר שוקי אוחנה ולחברת מועצת העיר ויקי אלקבץ אשר סייעו להם רבות, עד לסיום הסכסוך והקצאת השטח לטובת בית הכנסת של הקהילה".