אאא

הקלטה נדירה: מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, עד שקיבל על עצמו את הנהגת הדור לפני כחמש שנים, כמעט ולא השתתף בחייו באירועים פוליטיים. 

לאחר הקמת 'דגל התורה' לפני יותר מ-30 שנים, השתתף מרן הגר"ח קנייבסקי, באורח נדיר בכינוס בחירות שהתקיים ברחובה של עיר ברחוב בן יעקב בבני ברק.

מייסד תנועת 'דגל התורה' ומנהיגה הרוחני של התנועה, מרן הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זצוק"ל, התבטא באורח נדיר על רבי חיים קנייבסקי, אותו ראה כחלק מהנהגת 'דגל התורה'.

מרן הגראמ"מ שך אמר אז כי כל הקמת דגל התורה היא בגלל הכח שנותן לו מרן הגר"ח קנייבסקי, עליו אמר כי "הוא הכי גדול בעולם".

בהקלטה הנדירה, נשמע מרן הרב שך זצ"ל אומר, בהתייחסו לרבנים שפיארו את הכינוס, בראשם הגר"ח קנייבסקי: "אין לי כוח לדבר, אני רק נטפל לדבר מצוה, ברוך השם יושבים כאן גדולים, גדולי ישראל, אפשר הכי גדול ממה שיש לנו בעולם, בהלכה ובכל דבר, איזהו תלמיד חכם זה ששואלים אותו בכל מקום ואומר, דרך ארץ ויראת הכבוד שיהיה בשבילו".

יצוין כי במעמד ההספד שספד רבינו בעל ה"אבי עזרי" זצוק"ל למרן ה"קהילות יעקב" זיע"א הן בבית-הכנסת 'לדרמן' והן בהיכל ישיבת פוניבז' - הכריז הגראמ"מ שך על הסטייפלער כי "הניח בן כמותו" והוסיף כי "יש מי שיורה לנו הלכה", כשהוא מכוון את דבריו על בנו, מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל.