אאא

בשיאה של הוועידה השנתית לרכזי 'איחוד בני הישיבות' הוקרן שו"ת מיוחד ונדיר בו השיב ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין לשאלות בענייני חינוך שהתקבלו מהרכזים. כעת, השו"ת המלא מתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת'.

מאות ראשי ישיבות, ר"מים, מרביצי תורה ומחנכים התכנסו ב'חפץ חיים' לוועידה השנתית בראשות גדולי ישראל כאשר בשיאה, כאמור, ישבו כולם להאזין לשו"ת המרתק עם ראש הישיבה.

"כיכר השבת" עם השו"ת המלא

השאלה: "אם יש הורים שמתנגדים, זה לאו דווקא טיול, זה יכול להיות דברים אחרים, יש הורים לפעמים שמתנגדים שהבן ישתתף בזה, והבן בכל אופן מגיע, האם האברך שמארגן את זה צריך להתייחס ולהגיד לו: אבא שלך לא מרשה אז אסור לך להשתתף, או להתנהג 'והתעלמת'?".

ראש הישיבה: "השאלה היא אם זה טובתו של הבן, מה טובתו של הבן, מה טובת הבן, מה איתו, מי צודק, אם האבא צודק או לא, צריך להכיר את המציאות".

השאלה: "יש הצעה לחבר בין בחורים בקיבוץ לבחורים בישיבה קטנה בתוך הבית כנסת, שבחורים בקיבוץ יקרבו את הבחורים בישיבות קטנות, כמו שעושים 'אילן' בישיבות, שהבחורים בקיבוץ מקרבים את אלו שמגיעים...".

ראש הישיבה: "זה אי אפשר לדעת, זה יכול גם לקלקל".

השאלה: "יש ויכוח בין האברכים איך צריך להיות הקשר בין האברכים לבחורים, האם צריך להיות קשר שהאברך יישאר נכבד, שאולי ככה יהיה לו השפעה יותר על הבחור, או שיהיה לו יותר קשר של חבר עם הבחור?".

ראש הישיבה: "צריך ידידות, ידידות אבל עם מרחק, עם מרחק, שיידע שהוא לא חבר, ידידות אבל לא חבר, כך צריך להיות, חבר לא כדאי".

השאלה: "הראש ישיבה מדבר הרבה על לימוד המוסר. העיקר זה מסגרת שעושים להם מסגרות לימוד בבין הזמנים, השאלה היא אם בבין הזמנים גם כן לעשות בתוך המסגרת של הלימוד הזה זמן לקביעות המוסר?".

ראש הישיבה: "זה טוב, אבל גם שיהיה מוסר מה שמעניין, כל אחד שילמד מה שמעניין, אם זה משעמם זה שום דבר, שכל אחד ילמד מה שמעניין, שיבחר לו ספר מוסר שמעניין".

השאלה: "האם לשתף את ההורים בדברים שהאברך יודע על הבן, על הבחור, שההורים לא יודעים מזה".

ראש הישיבה: "למה לספר? למה לספר? מה התועלת?".

השאלה: "לפעמים הילד צריך טיפול, צריך טיפול מקצועי, לקחת אותו לטיפול מקצועי?".

ראש הישיבה: "אז קודם צריך לדעת, מי אומר שהוא צריך? אולי הוא לא צריך? צריך להתייעץ עם רבי משה בלוי אני חושב, צריך להתייעץ עם מי שהוא מומחה בזה, זה לא פשוט".

השאלה: "אברך שרוצה להשפיע על אברכים אחרים שגם כן ייקחו חלק בזה, להקדיש מהזמן שלהם ולקרב בחורים, והם לא רוצים, השאלה היא אם הוא צריך להשפיע עליהם, או שיכול להיות שכיון שזה על חשבון הלימוד שלהם זה לא?".

ראש הישיבה: "לא כולם יכולים, לא כל אחד יכול, מי שלא נמשך כנראה שהוא לא יכול, זה לא בכוחו, זה לא הטבע שלו".

השאלה: "יש אברכים שמתעסקים בזה ובאמת מקדישים הרבה מהזמן שלהם ורואים בזה תועלת גדולה, אבל זה על חשבון המשפחה, על חשבון שזה קשה לאשה גם כן, עד כמה אברך צריך באמת להקדיש בשביל זה?".

ראש הישיבה: "אז צריך לקחת עוזרת למשפחה, שתהיה עזרה במשפחה, לקחת עוזרת".

השאלה: "אם אברך מרגיש שיש איזה נושא שהבחור מספר לו והוא מרגיש שזה מוריד אותו ביראת שמים, את האברך, הוא מספר לו על כל מיני כישלונות של עבירות שלו...".

ראש הישיבה: "שיתחזק, יש תועלת? הוא יכול לעזור לו? אם הוא יכול לעזור לו אז צריך שיתחזק, שיתחזק, שילמד מוסר, שילמד מוסר אז הוא יתחזק".

השאלה: "בחור שיש לו פה לא נקי, האם לצרף אותו גם כן כיון שהוא נמצא בקהילה? או שלנסות להרחיק אותו כיון שהוא יכול לקלקל אחרים?".

ראש הישיבה: "אם הוא יכול לקלקל אז צריך טיפול, צריך טיפול פרטי".

השאלה: "יש בשעות הלילה הרבה פעמים בחורים יותר יש להם גישמאק והם יותר ערניים לשתף פעולה, מצד שני אם עושים פעילות בלילה לפעמים חלק בחורים בגלל זה לא יקומו אחרי זה ולא יקפידו על זמן קריאת שמע".

ראש הישיבה: "זה אי אפשר, אי אפשר, [צריך שיקפידו על] זמן קריאת שמע".

השאלה: "האם אפשר לדרוש מבחור שבתפילות ילבש כובע וחליפה או שהאברך לא צריך להיות המשגיח שלו?".

ראש הישיבה: "צריך להסביר לו, בודאי, זה כבוד התפילה, היכון, זה הלכה, היכון, זה הלכה בהלכות תפילה".

השאלה: "בדרך כלל זה מנוהל על ידי הגבאים של הקהילות, יש לפעמים שיש אברך שרוצה להצטרף לפעילות הזאת אבל הגבאי מכיר שהוא לא דמות מספיק שהבחורים יראו בו דמות, האם הוא צריך [לצרף אותו]?".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ראש הישיבה: "להשתמט ממנו".

"רוצים ברכה לכל האברכים שעוסקים בזה, במלאכת הקודש, ומוסרים את הנפש..."

ראש הישיבה: "הבא ליטהר מסייעין אותו, הבא 'ליטהר', אז גם 'לטהר' בודאי שיש סייעתא דשמיא, יש סייעתא דשמיא, זה זכות גדולה מאד, זה זיכוי הרבים".

השאלה: "דיברו עכשיו בהספדים על רבי חיים זצ"ל, כל כך הרבה מושגים גבוהים, איך, מה אומרים לבחורים, מה הם יכולים לקחת חלק מזה?".

ראש הישיבה: "כל אחד לפי כוחו. אם לומדים מוסר, מוסר שמעניין, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות! מוסר שמעניין, רק שלא משעמם, בקביעות יום יומית, חמש דקות, כמה דקות, בישיבות יש סדר מוסר בישיבות, בזמן".