אאא

מעמד רב רושם של הקבלת פני רבו נערך במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך, לשם עלו בנות 'בית לפליטות', אשר זכו לברכות ולחיזוק מפי הראב"ד.

הראב"ד סיפר לבנות, "אבי נפטר והשאיר את אמי אלמנה עם תשע יתומים, זכורני שהגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד הגיע לבקר אותנו וחיזק את אמא, אמי ע"ה ביקשה ממנו ברכה שבניה יגדלו גדולי תורה, אבל רבי אלחנן אמר לה שיכול לברכה בגשמיות אבל ברוחניות צריכים לעבוד, אבל אמי ע"ה התעקשה ואמרה לו 'אני אלמנה ואני מצווה לכם לברך' ואז בירך ובירך, אתם צריכים לדעת שאתם יכולים לפעול בשמים ילדים כמו החפץ חיים בדורו". לאחר מכן, פצח הראב"ד בניגון 'ושמחת בחגיך' ולאחר מכן קיבלו הבנות מצה שמורה.

לאחר מכן, נאמרו דברי ברכה להרב משה יונה רוזנפלד, נשיא המוסדות אשר שמע מהראב"ד, אודות החשיבות הגדולה בהחזקת התלמידות והצורך בזיווגים הגונים.