אאא

מסכת יבמות, דף קי"ג - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ג - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ג - השיעור באנגלית: