אאא

מסכת כתובות, דף ל' - השיעור בעברית: 

 

מסכת כתובות, דף ל' - השיעור באידיש:  

 

מסכת כתובות, דף ל' - השיעור באנגלית: