logo
דעות

בפתח החודש שכולו אור, מתחברים לנקודת האמת הפנימית ולומדים על האחריות שלנו לקום ולפעול, לחסן ולהתחסן. הרבנית חדוה לוריא על התפרצות מחלת החצבת, על השתדלות ועל ידיעת האמונה- בחירה חופשית עם אמונה שהכל מאת ה'. איך למדים מחיסון החצבת על הערבות ההדדית של עם ישראל וגם למה זכה היהודי שאכל עלים בשמחה?

הניה שוחט על הבמה. טוב להודות לה'

כבר לא מעט זמן, הנני מתחבטת ומתייסרת בשאלה מהותית, שלא לומר קיומית, הטורדת את מנוחתי, ואז, בוחן כליות ולב

אורית שוהם ראב"ד. שמנה וטוב לה

אורית שוהם-ראבד, aka המורה מינה / שונטאל, פרסמה הצהרה חד משמעית על משקל, "מה יגידו" ואהבה עצמית עם תמונה

כתבות