logo
דעות

חנוכה עבר. הנרות בליבך כבויים, אבל בדיוק ראיתי את הניצוץ ובמקום להתחזק, בואי לחזק. הסיחי מדעתך את הכעס, התסכול והפחד מהמחר. מי שנתן חיים יתן מזון ומי שאומר לשמן שידלוק יאמר לחומץ וידלוק (דעות)

"במקום שהסיבות ההגיוניות נגמרות, נשאר מקום רק לאמונה ותקווה"

"לאחר מריבה עיקשת של מלאך המוות, ליבו של אבא נדם. קרובת משפחה שוכבת גוססת במחלקת טיפול נמרץ בבית

חובת החיסון

בפתח החודש שכולו אור, מתחברים לנקודת האמת הפנימית ולומדים על האחריות שלנו לקום ולפעול, לחסן ולהתחסן.

כתבות