אבל בעולם החסידות

בגיל תשעים ושמונה: הרבנית הישישה מרת ציפורה אלתר ע"ה מגור - אשת ה'פני מנחם'

מבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק מגיעה הידיעה המצערת על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת ציפורה אלתר מגור ע"ה, אשת חבר לבעל הפני מנחם מגור זי"ע ואמם של הגאונים הצדיקים לבית משפחת אלתר | מסע ההלוויה יתקיים היום בשעת צהריים בעיר בני ברק ובירושלים, בדרך לבית העלמין סנהדריה בירושלים |  'כיכר השבת' עם קווים ראשונים לדמותה (דיין האמת)

חיים רוזנבוים | כיכר השבת |
(צילום: באדיבות המשפחה)

מבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק מגיעה הידיעה הכואבת על פטירת הרבנית הצדקנית מרת ציפורה אלתר מגור ע"ה, אשת חבר להאדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע ואמם של הרבנים הגאונים הצדיקים לבית משפחת אלתר.

הרבנית נפטרה בשיבה טובה, בגיל 98, לאחר שנות חולשה ואחר מחלה קצרה, כשלצד מיטתה ניצבים בניה וחתנה הגאונים הצדיקים, עשרות מנכדיה וחסידים רבים.

הלוויתה תצא היום מבני ברק לירושלים, בדרכה לבית העלמין סנהדריה, שם תיטמן.

'כיכר השבת' עם קווים ראשונים לדמותה, ייחוסה, מעשי החסד הכבירים של הרבנית ע"ה שהייתה ידועה בחכמתה ובפקחותה.

הרבנית ציפורה אלתר ע"ה, נולדה לאביה הגאון רבי אברהם מרדכי אלתר זצ"ל – אחיינו של האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור, בן אחיו הצדיק רבי משה בצלאל, שהיה דמות ידועה בהיסטוריה של חסידות גור כיחיד ומיוחד, קדוש וטהור שנספה בשואה.

שם אביה היה במדויק כשמו של מי שלימים יהיה חמיה, ה'אמרי אמת' מגור.

מבית אביה הייתה הרבנית נינת האדמו"ר בעל ה'שפת אמת' מגור ולימים כשנישאה להאדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור, נהייתה נכדתו של ה'שפת אמת'. בפטירתה, נחתם הגולל על דור הולך, אחרונת נכדי ה'שפת אמת'.

כינוס בניה וחתנה, בסלון הבית הגדול והקדוש של ה'פני מנחם' והרבנית לפני כשנתיים

בימי המחתרות, בלטה הרבנית באמונתה ובהתעקשותה ללכת בדרכי אבות, למרות שהייתה כמעט היחידה בכיתתה שנותרה שומרת תורה ומצוות, בתוך כל המאבקים שהתחוללו אז.

בחודש תמוז שנת תש"ו – נישאה לבעלה האדמו"ר בעל ה'פני מנחם', שהיה בן זקוניו של האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת'. ה'אמרי אמת' התבטא גדולות ונצורות על השידוך ואף בחן בעצמו את אחיה של הרבנית, הרב אריה אלתר זצ"ל, בקיימו בעצמו 'יבדוק באחיה'.

בחצר גור מציינים שנים רבות את השמחה העצומה שהייתה בקרב כל החסידים בארץ ובעולם, מיד אחר השואה והתקווה ששמחת הנישואין החדירה בלבבות, כי יש המשך בירושלים, יצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרח.  

סמוך לנישואיה, נכנסו לגור יחד עם חמותה הרבנית הישישה מגור מרת פייגא מינטשא אלתר ע"ה, ובמשך 18 שנה, סעדה אותה במסירות אין סופית ודאגה לכל ענייניה, תוך שכמעט לא יצאה מירושלים במרבית אותן שנים.

האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' שהתפעל ממסירותה העצומה, הבטיח לאחיו האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' כי יראו רוב נחת מילדיהם והם יהיו גדולים בישראל, בזכות מצוות כיבוד אם שכה הצטיינה בה.

החל משנת תשי"ז – אז התמנה בעלה לכהן בראשות ישיבת 'שפת אמת', הפכה והייתה מעין 'אם הישיבה' לבחורים רבים, תושבי חוץ לארץ או חסרי כל, שהיא כיבסה להם ותפרה עבורם ודאגה להם לכל צרכיהם.

כך גם בהמשך השנים, כשה'פני מנחם' מונה כחבר נשיאות וועד הישיבות, חבר נשיאות החינוך העצמאי, יו"ר אגודת ישראל, חבר נשיאות מפעל הש"ס, יושב ראש ומייסד איחוד מוסדות גור וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל – הייתה הרבנית ניצבת לימינו, תמכה בו בכל דרכיו ובכל מעשיו. בכל התפקידים והשנים הללו, נותרה חדשים ארוכים בביתה בגפה, אולם הרבנית ויתרה על הכל למען גדלותו בתורה של בעלה, למען הרבצת התורה בישיבה ובכל מקום ולמען כל המפעלים העצומים של חסידות גור ושל עם ישראל בכללו, שהפני מנחם בנה וטיפח, העמיד וייסד.

בהשקט ומתוך חכמה רבה גידלה את צאצאיה, טיפחה אותם והעניקה להם מחוכמתה ומטוב ליבה וזכתה להעמיד למופת שבט מפואר.

הייתה מפורסמת כחכמה וכגדולה בנושאים תורניים רבים. בספר 'בית המקדש השלישי' שנכתב לפני 30 שנה, נכתבה תודת המחבר לרבנית מרת ציפורה אלתר, על חכמתה ועצותיה הנבונות במידות בית המקדש ובדיני הקורבנות.

שנים רבות לימדה במקומות רבים ומסרה שיעורים מרתקים ביותר שמשכו אליהם המוני נשים.

ידעה סבל ומכאוב רב, אולם חשקה שיניה בגבורה ובאמונה. בצעירותה, נפטר על פניה בנה משה בצלאל שסבל חולי וכאב מעת לידתו. בשנת תשמ"ח – נהרג בתאונת דרכים בנה הגאון החסיד רבי יהודה אריה לייב, רב שיכון הרבנים בירושלים וחתנו של גאב"ד אונגוואר בעל 'משנה הלכות', והכל קיבלה באהבה ובתום לב.

בשנות הנהגת בעלה האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' את חצר הקודש גור – המשיכה לעמוד לצידו, העבירה עשרות משאלות ובקשות ועמדה בנשיאות כל מוסדות גור לבנות, הקימה וייסדה את ארגון נשות גור, את ארגון עזר ליולדות של גור ועוד מעשי חסד רבים, חלקם הגדול עוד קודם שנות ההנהגה.

ביום ט"ז באדר תשנ"ו – לאחר שאך לילה אחד לפני כן ערך טיש בבית המדרש ברוב עם, ואחר שנפרד ממנה במלים מפורשות ובפסוקים סתומים, גילתה הרבנית את הסתלקותו המפתיעה של הפני מנחם.

ה'פני מנחם' נטמן סמוך לציון אביו ה'אמרי אמת', בחצר ביתם בחצר הישיבה, והרבנית המשיכה לפקוד את המקום כל יום ויום בהעתירה על עשרות שמות שביקשו ממנה כי תתפלל אליהם.

לפעמים הייתה יורדת שוב ושוב לציון שלמרגלות ביתה, אחרי שקיבלה טלפון נוסף מאישה שביקשה דבר ישועה ורחמים.

בשנים האחרונות נחלשה וחלתה. ממרום גילה, המשיכה לשמור על שגרת חייה בפשטות, עד שעברה לבית בנה וכלתה בבני ברק, שם שירתוה ודאגו לכבודה כל בני משפחתה באופן מיוחד.

בחודשים האחרונים נחלשה ונכנסה לפרקים לאשפוז במעייני הישועה. הבוקר נקראו בני המשפחה לחדרה ובמעמד מיוחד רווי הוד ודמעות, הסתלקה לבית עולמה בהותירה אחריה שם טוב במיוחד ושבט מפואר וכביר בקרב מנחילי עולם התורה והחסידות בכלל ישראל.

בניה הרבנים הגאונים הצדיקים המפורסמים, רבי יעקב מאיר, ראש הישיבה רבי שאול, רבי אריה זצ"ל, רבי יצחק דוד ראש כולל גור בבני ברק, רבי דניאל חיים ראש ישיבת 'פני מנחם' וחתנה הגאון רבי אברהם דוב ליפל.

הלוויתה של הרבנית ע"ה תצא בשעה 14:00 מביתה ברחוב יהודה הלוי 15 בבני ברק. ובשעה 16:30 מביתה בישיבת 'שפת אמת' בירושלים, בהמשך תעבור מסע ההלוויה ברחוב ירמיהו פינת ברנדס בשעה 17:30 שם צפוי להשתתף האדמו״ר מגור, ומשם תמשיך המסע אל עבר ביהמ"ד 'פני מנחם' ברח' יוסף זיו שבראשות בנה ראש הישיבה הגר"ש אלתר, ושם יספידה בנה ראש הישיבה, בדרכה לבית העלמין סנהדריה שם תיטמן בחלקת משפחתה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות