הפילוג ב"יסודות"

מכתב חיזוק: "כל המלעיזים על הגרב"צ לב - שקר גמור"

לאחר מכתב ראשי הישיבות המעידים כי מרן הגראי"ל שטיינמן אישר לגרב"צ לב לפרוש ולהקים ישיבה חדשה, מתפרסם כעת מכתב שלישי ובו חיזוק מיוחד לרב הפורש • "הוא תלמיד חכם מובהק ומרביץ תורה חשוב" • "כל מעשיו ופעילותיו בישיבה היו על פי דעת תורה וכל דברי המלעיזים הם שקר גמור" (חרדים)

ישראל כהן | כיכר השבת |
תלמידי הישיבה הגדולה ביסודות (צילום: אלי קובין)

סערת הפילוג ב"יסודות": לאחר מכתב ראשי הישיבות המעידים כי מרן הגראי"ל שטיינמן אישר לגרב"צ לב לפרוש ולהקים ישיבה חדשה, מתפרסם כעת מכתב שלישי ובו חיזוק מיוחד לרב לב.

קרא עוד:

כפי שפורסם מוקדם יותר ב"כיכר השבת", הגרמ"ה הירש ראש ישיבת סלבודקא והגר"ב ויסבקר ראש ישיבת בית מתיתיהו הוציאו מכתב בו הם מביעים תמיכה בראש הישיבה הפורש הגרב"צ לב ומודיעים כי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן אף אישר לו לעשות כן.

כעת, מפרסמים הרבנים מכתב חיזוק מיוחד לגאון רבי ברוך צבי לב בו הינם כותבים: "הננו בזה להודיע בשער בת רבים לציבור בני התורה את יקרת מעלתו של ראש הישיבה דיסודות הגאון רבי ברוך צבי לב אשר הננו מכירים אותו מצעירותו ועד היום והוא תלמיד חכם מובהק ומרביץ תורה חשוב והצליח בעזרת ה' בישיבת יסודות בהעמדת תלמידים הרבה הקשורים אליו באהבה".

"ומאחר ונפוצו כל מיני שמועות אודות הישיבה ביסודות", מוסיפים הרבנים, "הננו להודיע בזה שראש הישיבה דיסודות הגרב"צ לב כל מעשיו ופעילותיו בישיבה עד היום הזה היו על פי דעת תורה ועל טהרת הקודש בנניון כפיים וטהרת הלב ובכל דבר קטן כגדול פעל כפי מה שהורינו לו וכל דברי המלעיזים הם שקר גמור".

מכתב החיזוק בגאון רבי ברוך צבי לב

"הננו בברכת התורה שיצליח בהמשך הרבצת התורה והיראה בישיבה שמקים עתה בעזרת השם, וירחיב ה׳ גבולו בתלמידים הגונים מתוך נחת ושמחה וכן מברכים אנו את כל בני הישיבה החדשה שיגדלו בתורה ויראת שמיים לתלמידי חכמים גדולים", מסיימים הרבים את מכתבם.

על החתום מתנוססים שמותיהם של הגאון רבי נפתלי קפלן והגאון רבי משה הלל הירש.

מוקדם יותר התפרסם מכתב עליו חתומים הגרמ"ה הירש, הגר"ב ויסבקר והמשגיח הגאון רבי נפתלי קפלן משגיח ישיבת נתיב הדעת, בו מגוללים הרבנים את השתלשלות הפרשה, ומאשרים כי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן התיר לרב לב לפתוח ישיבה חדשה.

"לפני כשמונה חודשים סמך מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א את ידו על הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א ראש ישיבת סלבודקא לפתור את הבעיות בישיבת יסודות", נכתב, "הגרמ"ה שליט"א ביקש מהגאון הגדול רבי ברוך ויסבקר שליט"א ראש ישיבת בית מתתיהו ומהגה"צ רבי נפתלי קפלן משגיח דישיבת נתיב הדעת שיעסקו בענין".

המכתב של ראשי הישיבות

הרבנים ממשיכים וכותבים: "אחרי ניסיונות רבים הם הגיעו למסקנא שאין בידם לפצור את הבעיות ולהביא לפתרון במשבר שנוצר בין ראש הישיבה למנהל. בעקבות זאת באנו אנו הח"מ לפני מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א להביא לידיעת מרן את המסקנא הנ"ל ולשאול האם מסכים לזה שראש הישיבה דיסודות הגאון ר' ברוך צבי לב יקים ישיבה אחרת ויכול לקלת עמו חלק מהבחורים הנמצאים כעת ביסודות".

הרבנים מעידים כי "מרן שליט"א הסכים שיקים ישיבה ויוכל לקמות עמו עד שישים בחורים מהישיבה ובירך אותו שיצליח".

כזכור אמש חשפנו ב"כיכר השבת", כי ראשי ישיבת יסודות הרב אברהם זיאת יחד עם צוות הר"מים נכנסו למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ח קנייבסקי, ששמעו על השתלשלות האירועים, והבהירו את דעתם במכתב מיוחד לבחורי הישיבה, הקורא להם שלא לעזוב אותה.

המכתב שפורסם אמש (סריקה: כיכר השבת)

וכך נכתב במכתב שפורסם אמש: "הנה על האדם לדעת כי כל העולם מלא ניסיונות, ואשרי האדם שעומד בניסיון ועושה נחת רוח ליוצרו יתברך, ואשרי חלקו". במכתבם כתבו גדולי הדור כי "אחד הדברים החמורים הוא לבטל מקום תורה, ובעיקר הישיבה שלכם אשר יצא שמה לתהילה כאחת הישיבות היותר טובות, וח"ו שיאבד מקום זה, וצער גדול הוא לשכינה הקדושה".

"ולפום צערא אגרא, כי דווקא אלו שיהיה להם הזכות לקיים מקום תורה זה, ולא לנטוש את הספינת הישיבה בשעה זו, יתברכו שיהיה להם סייעתא דשמייא מיוחדת, להצליח בתורה ויראת שמיים, ולמצוא זיווגים הגונים, וזכות זו תעמוד להם להתברך בזה ובבא".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות