היום, ומה היה בעבר

המכתב החריג של רבני העדה התימנית על המלחמה בישראל

בפרוץ האינתפיאדה השנייה לפני כ-22 שנים, קראו רבני תימן, לומר שירת הים כל הקהל בכוונה עצומה, כל יום בתפילת שחרית | במלחמה הנוכחית, הוציאו הרבנים קריאה עליה חתומים כ-100 רבני ומנהיגי קהילות התימנים, בה הם קוראים לערוך עצרת תפילה | 'כיכר השבת' בסקירה היסטורית (חדשות חרדים)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |
בכירי רבני תימן והמכתב החריג (צילום: נתנאל בראון, אתר המאורות)

השבוע התפרסם מכתב מטעם בית ההוראה לעדת תימן ’המאורות’ - מכתב נדיר, עליו חתומים כמאה רבני ומנהיגי קהילות התימנים, היוצאים בקריאה היסטורית לחיזוק והתעוררות, וקביעת עצרות תפילה בקהילות הקודש, לאור המצב הנורא השורר בארצינו.

בין החתומים על המכתב, חבר מועצת חכמי התורה הגר’’ש מחפוד, הגר’’פ קורח, הגר’’י טיירי, הגר’’מ תנעמי, הגר’’י רצאבי, הגר’’א עפג’ין, ועוד עשרות רבות של רבני ערים, אבות בתי הדין, דיינים, ראשי ישיבות, רבני קהילות ומורי הוראה.

בכותרת המכתב מתנוסס הפסוק "קוּמָה עֶזְרָתָה לָּנוּ וּפְדֵנוּ לְמַעַן חַסְדֶּךָ", בין דברי החיזוק וההתעוררות בעקבות המצב הקשה השורר בארצינו, כותבים הרבנים גם: 'והננו קוראים בזה לכלל הציבור די בכל אתר ואתר, לעמוד ולהתחנן על נפשנו באמירת פרק י"ג ופרק פ"ג מתהלים לאחר כל תפלה, וירבו בצדקה – שתשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה'.

בשולי המכתב נוספה המלצה מיוחדת לסדר תפילה הנהוג בעדת תימן בימים אלו, וזה סדרו: פרקי תהלים, סדר התפילה המיוחד להפרת גזירות שתיקן מוהר"ר שלום שרעבי זיע"א, שבט יהודה בדוחק ובצער, י’’ג מידות של רחמים, קבלת עול מלכות שמים, קטעי סליחות הנאמרות בבקשת הרחמים ביום הכיפורים בעדת תימן, אמירת 'ויושע' ו'שירת הים' - ולחזור - ’תיפול עליהם...’ 3 פעמים.

המכתב של רבני תימן

אין זו הפעם הראשונה שגדולי רבני תימן, מוציאים מכתב, וכבר לפני כ-20 שנה, בשנת ה'תשס"א (2001) יצא מכתב. רק נזכיר, שנה זו נרשמה בדפי ההיסטוריה כאחת השנים הקשות ביותר לעם ישראל בארץ ישראל – שנה של הסלמה קשה מצד אויבנו מסביב והאינתיפאדה הקשה שבאה בעקבותיה – שנה של פיגועי תופת והתאבדות במוקדים רבים ברחבי הארץ, מדן ועד באר שבע, כאשר למעלה מ-100 איש נרצחו ומאות נפצעו ל"ע באסונות הללו. כאשר בשנה זו תועד הירי הראשון של רקטות ה'קסאם' לעבר מטרות ישראליות, ירי שלצערינו ממשיך מאז ועד היום.

וכך הם כותבים במכתבם ההיסטורי: "הואיל ובעת ובעונה הזאת אויבינו יהמיון ומשנאינו נשאו ראש, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד וכו', ומה טוב הדבר בפרט לאחוז אומנות ומנהג אבותינו בידינו, לפתוח בבתי כנסיות את דלתות ההיכל בתפילת שחרית (לכל הפחות בשבתות) כשמגיעים בזמירות ל'ויושע', ולומר שירת הים כל הקהל בעמידה בכוונה ובהתעוררות רבה, ולחזור פסוק 'תפול עליהם אימתה ופחד' וגו', שלושה פעמים, עד ישקיף וירא ה' משמים, ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע תשועת עולמים בעגלא ובזמן קריב. והוא יתברך יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".

ניתן להבחין, כי הרבנים מדגישים במכתבם על כי בתקופה זו, יש "לאחוז אומנות ומנהג אבותינו בידינו לפתוח בבתי כנסיות את דלתות ההיכל בתפילת שחרית (לכל הפחות בשבתות) כשמגיעים בזמירות ל'ויושע', ולומר שירת הים כל הקהל בעמידה בכוונה ובהתעוררות רבה, ולחזור פסוק 'תפול עליהם אימתה ופחד' וגו', שלושה פעמים".

וזאת כפי שידוע ומפורסם שהיהודים בתימן סבלו רבות מהישמעאלים סביבם, ופעמים רבות ערכו בהם פוגרומים קשים וטבח אכזרי. ואכן, כפי שמתועד בספרי חכמי הדורות ומשכתבי ההיסטוריה, יהודי תימן ורבניה היו מתכנסים לעצרות המוניות בבתי הכנסת המרכזיים, אשר בהם היו גדולי הדור מעוררים בדברי כיבושין ותוכחה להתעורר ולשוב בתשובה, ולעורר רחמי שמים מרובים שיסיר מעלינו מכת המוות הזאת.

כאשר במרכז העצרות היו פותחים את דלתות ההיכל וכשכולם עומדים על רגליהם, היו אומרים בקול רם יחדיו את 'שירת הים' בהשתפכות ובדמעות שליש, כאשר נהגו לכפול את הפסוקים 'תיפול עליהם אימתה ופחד וכו' – שלוש פעמים. וידוע מזקניהם, כי תפילה זו לא שבה ריקם.

הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל רבה של בני ברק וזקן רבני תימן, אף כתב בספרו 'יחידי סגולה', כי "אצל אבותינו בתימן, בעת שהיו זמנים קשים של עצירת גשמים זמן רב, היו יוצאים כולם נערים וזקנים וטף – לרחובה של עיר והיו מוציאים עמם את ספרי התורה ואת התיבה, כאשר יחד עמם היו עורכים מעמד תפילה מרגש ומרטיט, כשלפני התיבה עוברים גדולי התורה שבאותו הדור, וכולם יחד בדמעות שליש קורעים שערי השמים, כאשר לא הספיקו לצאת משם, וכבר שערי שמים היו נפתחים בגשמים לרוב, והכל ידעו כי יד ה' עשתה זאת. עד כדי כך שהגויים היו מצווים את היהודים לצאת ולהתפלל בזמנים קשים אלו, כי ידעו שרק הם בידם לשנות את הגזירה לטובה ולברכה. הרב קורח מסיים שם ואומר, כי לפני עשרות שנים החתים על כך עשרות זקנים וגדולי תורה שראו את הדבר במו עיניהם!".

בזמנים קשים אלו, נהוג בקרב יהודי תימן, לומר פיטום הקטורת, וכפי שכתב גאון רבני תימן, רבי יחיא צאלח - מהרי"ץ בתכלאל עץ חיים (חלק א' דף ע"ו ע"ב), עניין פטום הקטרת סודו רם ונישא. ושוב האריך להביא את דברי הזוה"ק (מדרש הנעלם פרשת וירא דף ק' ע"ב), האומר כי בכח אמירת פטום הקטרת לבטל גזירות קשות ומיתות משונות. וציין את דברי ספר סדר היום שכתב כי אמירתו בכוונה גורמת לנו ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשי ידינו וכו'.

וכתב עוד מהרי"ץ בדף ע"ט ע"ב: כשיש ח"ו מוות בעיר, אומרים כאן רבון העולמים וכו'. וכתב בספר אור הישר, סגולה לזמן המגפה, יאמר ערב ובוקר פטום הקטרת. גם ויאמר ה' אל משה קח לך סמים וגו' פנים ואחור. גם פסוק ה' צבאות וכו', כל פסוק שלש פעמים. ואחר כך יאמר כולם כאחת שלש פעמים. ואחר כך יאמר שלש פעמים פסוק (בראשית מ"ג, י"א), ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צ'רי ומעט ד'בש נ'כאת ול'וט ב'טנים וש'קדים. ואחר כך יאמר פסוק ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם משכו וכו', שלש פעמים בכוונה גדולה. גם פרשת שמע בכללה, שבע פעמים. ויהי נועם, שבע פעמים. ופסוק אתה סתר לי, שבע פעמים, עכ"ל.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר