מדע ויהדות

דינוזאורים, היה דבר כזה בכלל? פולמוס מרתק לדעתם של גדולי הדורות

עולם המדע טוען כי לפני שנים רבות חיו בעולמנו דינוזאורים | כיצד מתייחסת היהדות לטענות המדע? האם אכן הלטאות הענקיות והאיומות הללו, שנראות דמיוניות - היו במציאות? | ומה חלקו של 'יתד נאמן', הביטאון הליטאי, בסיקור הפולמוס? (מעניין)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
דינוזאור (צילום: שאטרסטוק)
"זו אולי תהיה הפתעה עבור חלק מקוראינו, אולם הדינוזאורים, אותן לטאות איומות ונוראות, הזוחלים הענקיים והאימתניים שנראים כלקוחים מעולם בדיוני, הם למעשה מציאות ברורה ואמיתית, ללא כל חולק או מערער. מאות ואלפי שלדים של לטאות אלו נמצאו ברחבי העולם, במעמקי האדמה, והם גלויים וידועים".

>> למגזין המלא - כנסו

טקסט זה, הופיע במוסף שבת קודש של היומון הליטאי 'יתד נאמן' מפרשת נח תשפ"ד, וממנו דלינו למענכם סיכום נמרץ של פולמוס מציאות הדינוזאורים במשנת רבותינו זצללה"ה.

לדברי סופר 'יתד נאמן' - הרב ב חמד, הדינוזאורים נכחדו ואינם נמצאים בימינו, עקב כך שמטאוריט ענק בגודל עשרה קילומטר נפל על כדור הארץ. את המכתש שיצר אותו מטאוריט מצינו בדרום מפרץ מקסיקו, וגודלו כמאתיים קילומטר.

"כפי הנראה" מובא בכתבה ביתד נאמן:

"הצדק והאמת עם חוקרים אלו בעצם ההשערה על ההכחדה של הדינוזאורים במהלך קטסטרופה קוסמית, אמנם, בוודאי שצורתם החיצונית המדויקת של הדינוזאורים, צבע עורם, הקולות שהשמיעו, וכיוצא בזה פרטים טכניים חיצונים שלהם, אינן אלא פרי דמיונם הקודח של חוקרים ומדענים".

המקורות לכתבה ביתד הם כמובן רק ממקורות נאמנים: "רבותינו הגדולים אשר מפיהם ורק מפיהם חיים אנו עד העולם", וכבר אנחנו ממשיכים עם סיקור קצרצר של כתבה מרתקת זו.

כמה מגאוני ליטא הביא הכותב עם שיטות שונות לגבי מציאותם והיעלמותם של הדינוזאורים. הראשון בהם הוא מפרש המשנה המפורסם הגאון רבי ישראל ליפשיץ בעל 'תפארת ישראל' אשר ב'דרוש אור החיים' שהגיד בשבת חול המועד פסח תר"ב (1842) דיבר בנושא זה (הרוצה לעיין בדבריו המלאים, ימצאם בסוף סדר נזיקין בכל מהדורת ש"ס משניות פ"א פירושים).

למעשה הנחת היסוד של הגאונים המצוטטים בכתבה ביתד, שאכן הדינוזאורים היו בעלי חיים שנכחדו בזמן המבול, ולא נשאר מהם זכר, זולת עצמותיהם ששרדו, ואלו מתגלות במעמקי האדמה בידי ארכיאולוגים.

(צילום: Amy-Leigh Barnard on Unsplash)

כך מצוטט המלבי"ם בפירושו 'התורה והמצוה' לפרשת השבוע, וכך הנצי"ב מוולאז'ין בפירושו 'העמק דבר' לפרשת השבוע.

שני הגאונים הנ"ל אף מתרצים את השאלה, מדוע מצינו שרידי דינוזאורים בשעה שהתורה מעידה על "וימחו מן הארץ" (בראשית ז כג): המלבי"ם סבר שנותרו עצמותיהם כמטילי ברזל, ולא נימוחו, והנצי"ב סבר שהתורה לא דברה על מתחת לאדמה, אלא רק מתחתיה.

כיצד הדינוזאורים נהפכו למאובנים? המלבי"ם מבאר שהיה זה המבול ששינה סדרי בראשית, וכך לא ניתן לסמוך על המחקרים של הגיאולוגים שסבורים שהעולם הוא מיליוני שנה, כי המבול שיבש להם את מחקריהם.

בכתבה ביתד נאמן מסתפקים בדברי המלבי"ם האם נח הכניס זוג דינוזאורים לתיבה, או לא. הנצי"ב דרך אחרת לו, והוא סבור שנח לא הכניס זוג דינוזאורים לתיבה, עקב כך שהם נולדו מהכלאות גנטיות והביאו מוטציות משונות של בעלי חיים אותם אנו מזהים כדינוזאורים. בריות אלו לא מששת ימי בראשית, ולכן נח לא הכניסם לתיבה.

ראיות לכך שנח לא הכניס לתיבה את כל מיני החיות, אלא נציגים בלבד, הביאו בשמו של הגאון רבי דוד לוריא בפירושו הנכבד על מדרש 'פירקי דרבי אליעזר'.

בהמשך הכתבה ב'יתד נאמן' נכתב שיתכן שהדינוזאורים פעלו וחיו בעולמינו אף לאחד דור המבול:

"ראוי לציין שהנחת הבסיס שהדינוזאורים  לא נראו בעולם אחרי המבול אינה מוחלטת: ישנם ציורים עתיקים מאוד מלפני מאות רבות של שנים בהם נראים בעלי חיים שמראם כמאה הדינוזאורים. האם יתכן שמעט דינוזאורים שרדו את המבול ונכחדו בזמן מאוחר יותר, או שמא שרידים עתיקים של הדינוזאורים שנספו במבול היו למראה עינם של המציירים?! הדבר אינו נהיר, וברוך היודע".

לקראת סוף הכתבה הביאו 'מעשה רב' מאת הגאון רבי משה סולובייצ'יק (בן אחיו של מרן 'הרב מבריסק' וידיד נפשו של מרן הגראי״ל שטיינמן), שענה למנהל בית ספר שאין מניעה לקחת ילדים לבקר במוזאון שם יתקלו הילדים בהשקפה מוטעית בדבר גיל העולם ודינוזאורים, אלא יש להסביר לילדים את השקפתם המוטעית של אנשי המדע, ואת האמת התורנית.

דינוזאור (צילום: Fausto García-Menéndez on Unsplash)

בסיום הכתבה ביתד נאמן, הביאו דעות רבנים המתנגדים לגישתם אלו של המלבי"ם, הנצי"ב והתפארת ישראל.

כך, ולמרות שהמהרש"ם מברעזאן[1] סבר שישנם שני דרכים להסביר את מציאותם של הדינוזאורים, האחת כהצעת המלבי"ם, והשניה כהצעת הנצי"ב מוולאז'ין, הגאון החסידי רבי אלעזר מפולטוסק מגדולי חסידי פשיסחא וקוצק כתב מכתב לבנו של התפארת ישראל, הד"ר הגאון רבי ברוך ליפשיץ בו הציע לו למחוק את דברי אביו, ואף לשבור את לוחות הדפוס בהם מופיעים הדברים.

"כמובן שהבן לא נענה להצעה זו", כותב הרב ב חמד ביתד נאמן, "ולא מפני שלדעתו הדברים אינם מנוגדים כלל לדברי חז"ל, ואף אין צורך להאמין ל'עדות בן נכר החופר במעמקי הארץ' - כאשר הדברים גלויים וידועים לעין כל".

עם השקפתם של שני גאונים המתנגדים לדעת ה'תפארת ישראל' (וכנראה גם למלבי"ם ולנצי"ב), נפרד 'יתד נאמן' מקוראיו:

הראשון הוא הקנאי המפורסם האדמו"ר ממונקאטש בעל ה'מנחת אלעזר' שהחליט להוציא את המשניות עם פירוש 'תפארת ישראל' מביתו, תוך שהוא מעלה השערה שבנו של בעל ה'תפארת ישראל' זייף את דבריו.

השני הוא הגאון רי"י קנייבסקי - הסטייפלר ששלל פירוש זה של התפארת ישראל, אלא שנימק שהוא כתב כן "בראותו קלקול הדור ראה לקרב אותם על ידי מאמרו המפורסם 'אור החיים' שנדפס בסוף סדר נזיקין... וענין מאמרם ז"ל שהיה בונה עולמות ומחריבן מתבאר היטב בספרי הקבלה... ואין לנו עסק עם נסתרות".

• • •

מאמר זה בסגנון של "תורה ומדע", בו מצוטטים מיטב הוגי מחשבת ישראל לקוראי 'יתד נאמן', הינם תשובה מוחצת לטענת טוקבקיסטים במספר "פורומים חרדים" שטוענים ש'יתד נאמן' מצנזר ומשמיט דעות שונות אצל רבותינו זצוק"ל, וכתבה זו היא ראיה שדבריהם אינם נכונים.

בפורומים אלו, טוענים הטוקבקיסטים (כנראה שהם מזוהים עם הציבור המכונה "חרדים חדשים"), שאנשי יתד נאמן, נאמנים לקו אידיאולוגי של רבנים מסוימים, וכל דעה של רב שמתנגד לקו השקפתי זה, דינו מחוץ למחנה.

דומני שדי בכתבה זו בה הובאו דעות שונות ומנוגדות (כ'התפארת ישראל' וכנגדו הגאון סטייפלר), להוכיח שיתד נאמן לא מצנזר את דעתו של התפארת ישראל ושאר דעות שונות, ואמנם סיים עם דברי הסטייפלר בכותבו "ואין לנו אלא את דברי מרן רבינו הסטייפלר".

[1] הובא בספרו 'תכלת מרדכי' פרשת בראשית

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר