סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב הקדוש הציל יהודים שבויים מהחוטפים

יום אחד נעלמו מקהילת מז'יבוז' שני יהודים חשובים, יהודי מז'יבוז' חיפשו את היהודים בכל מקום ולא מצאו, מה עשה הבעל שם טוב? סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
ציון הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו (מענדי הכטמן, פלאש 90)

כיצד הבעש"ט הקדוש הציל שבויים מהכלא?

מעשה שהיה אצל הבעל שם טוב הקדוש שקשור לאירועי היום...

בעיירת מזיבו'ז היתה תחנת משטרה, ובתחנה היה מפקד המשטרה (=קומיסר). יום אחד נעלמו מקהילת מזיבו'ז שני יהודים חשובים, יהודי מזיבו'ז חיפשו את היהודים בכל מקום ולא מצאו, ובד"כ כשהיו נעלמים יהודים, גויים היו חוטפים אותם, כדי לבקש 'כופר נפש' עבורם.

ולבעל שם טוב הקדוש היה צער גדול מהדבר, והלכו יהודים לתחנת המשטרה וביקשו מהמפקד לחפש את האזרחים היהודים שנעלמו, אך, הוא צחק ולא עשה דבר בענין.

הבעל שם טוב הקדוש אסף את כל היהודים לבית הכנסת לומר תהילים, ואמרו כולם תהילים בבכיות ובצעקות גדולות, באמצע קריאת התהילים עצר הבעל שם טוב הקדוש ויצא מבית הכנסת, והתחיל ללכת לכיוון תחנת המשטרה, וכל האנשים הלכו אחריו.

בדרך לתחנת המשטרה בצד שמאל היו יערות גבוהים, ועצר הבעל שם טוב הקדוש והתחיל לקרוא בקול רם: בער! בער! ויסא בער, קים אהער!! הדוב! הדוב הלבן! בא מהר!! כולם פחדו מהדוב הלבן...

פתאום הופיע ממרומי ההר הדוב הלבן שהיה ענק, שעיר מאוד וכולו לבן, עיניים לבנות, שיניים לבנות, מפחיד ממש.

הבעל שם טוב הקדוש רמז בידו לדוב הלבן לכיוון תחנת המשטרה, ומיד ירד הדוב מההר והלך לכיוון תחנת המשטרה.

הדוב הענק נכנס לתחנת המשטרה, והיה יותר גבוה מתקרת תחנת המשטרה, ובכניסתו הרס את קירות תחנת המשטרה ועשה הרס רב במקום, לקח הדוב את הרס הסורגים הרים אותם, ושיחרר את שני היהודים מהתא שהיו בו. מפקד המשטרה נבהל מאוד מהדב הענק, וצעק הבעל שם טוב הקדוש 'פרוטסט'! מחאה!

תפסתי אותכם שאתם תופסים את היהודים ומכים אותם, ובסוף נותנים להם כתב אישום שהם היכו את האוקראינים (אוצר כתבי הבעש"ט הקדוש עפ"י הרב סטבסקי שליט"א).

יהי רצון שבזכות הבעל שם טוב הקדוש הקב"ה ישלח לנו איזה 'דוב לבן' ויביא ישועה גדולה לכלל ישראל, ולכלואים ושבויים בגוף ובנפש, ותבוא גאולה שלמה במהרה, אמן!

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעש"ט הקדוש מלמד סוד גדול, שמביא גאולה לכל אחד מאיתנו, במיוחד בימים אלו: סוד 'יחוד' בקטנות.

דווקא שאתה מרגיש 'הסתרה בתוך הסתרה':

הקב"ה נמצא איתך ב'יחוד' הכי גדול, שנקרא:  יחוד - ב'סוד הקטנות'!

"אם ידעתי – לא ישנתי" – אם היית יודע שהקב"ה איתך, לא היית:

במצב 'שינה'! וזהו סוד - ה'רצוא' ו'שוב'! (בעש"ט על התורה, פר' ויצא).

"אנוכי לא ידעתי" - כשיעקב אבינו התעורר משנתו בדרכו לחרן, הוא אומר מיד:

"אכן יש ה' במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי" רש"י אומר: אם ידעתי – לא ישנתי במקום הקדוש הזה.

יש לך לפעמים רגעי 'חושך' והסתרה, ונראה לך שהקב"ה עזב אותך?

המצב הזה, גורם לך לרפיון בלימוד התורה, וקיום מצות?

יעקב אבינו סולל דרך, ומגלה לנו סוד לדורות, סוד – 'יחוד בקטנות'.

הרצון הגשמי מושך 'ארצה': יש תענוגות וריגושיים גשמיים שמושכים אותך, ואתה נאבק בהם – ממש! ולא תמיד מצליח... ואתה נשכב 'ארצה', וזה:

"הארץ אשר אתה שוכב עליה"!

למקום ה'ארצי' יש מטרה שמימית: אומר ה'תולדות' בשם הבעש"ט הקדוש, דע:

שהקב"ה הביא אותך לירידה, כדי שתתקן שם איזה דבר, ותעלה מהארץ 'ניצוצות' קדושה למקום גבוה!

"ויקץ יעקב משנתו" – לא נוח להרגיש ירידה רוחנית, ולהימשך אחרי החומריות, הזמן הזה נמשך לשינה - ללילה, אבל, הקב"ה מנסה אותך בניסיון שאתה יכול לעמוד בו, ואם תבקש ממנו עזרה ותחזיק מעמד, כשתקיץ משנתך:

הניסיון נגמר, ותעלה - לדרגה יותר גבוהה!

ואז אתה נזכר: "אכן, יש ה' במקום הזה, ואנוכי - לא ידעתי"! רק שכחת...

"ואנוכי לא ידעתי" – אל תתפלא שבזמן הניסיון לא הרגשת את הקב"ה איתך, מכיון: 'כי אם ידעת' – לא היה לך בכלל ניסיון!

איך יתכן שהגדול מחברו יצרו גדול עליו? היה נראה ההיפך...

אם לאדם גדול היה יצר קטן, בכלל – לא היה לו ניסיון!

יצר הרע 'מייצר' לאדם ניסיונות לפי רמתו הרוחנית, כדי – להרבות שכרו!

עליה בדרגה מגיעה, רק אחרי – ניסיון: אם אתה ב'קטנות' מוחין, השכל נרדם ואין לך חיות בעבודת ה', תדע – שהקב"ה רוצה להעלות אותך בדרגה!

"נשאר - כאבן דומם"! הגדרה מיוחדת של האדמו"ר מקמארנא.

האם ליבך יקבל את הניסיון בשתיקה, ולא 'יבעט' כי לא מבין מדוע הניסיון הזה לטובתו?

האם תאמין שהקב"ה אוהב אותך, ועושה זאת לטובתך, גם בלי להבין?

אומר האדמו"ר מקמארנא ב'היכל הברכה':

כסות ו'שינה' הם רק לבושים - אם תעשה חשבון נפש, ותתוודה על חטאיך, תעמוד בניסיון , והתוצאה:

"הוסר הלבוש ונתגלה האור"! ותזכה לעלות לדרגה גבוה יותר ('היכל הברכה', דברים, נט').

תזכור שגם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך הקב"ה עומד, ואז:

תגרום למלך העולם נחת רוח ושעשוע גדול, והוא יתפאר בך.

שבירת 'כלי' לטובת 'כלי' יותר גדול: העמידה בניסיון 'שוברת' לאדם את ה'כלי' דרגתו הקודמת, ובונה לו:

'כלי' חדש – דרגה חדשה באמונה ובהכרה במציאות ואחדות ה' יתברך!

בימים אלו, התרגשנו עד דמעות כששמענו ראיונות עם אנשים שניצלו מהתופת, וכולם הגיעו למסקנה אחת: "אכן, יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי".

כולם עלו לדרגה חדשה באמונה ובטחון בה' יתברך.

"סולם מוצב ארצהוראשו מגיע השמיימה" – הסולם שמעלה את האדם מוצב בארץ בקרקע, אבל:

שורשו בשמים, ברצון - ה' יתברך! תחזיק חזק 'עלה' קטן שלי... כי:

"קץ שם לחושך"! – לכל 'חושך' יש קץ, וכך תגיע ל'שער השמים'!

"קומי אורי כי בא אורך – וכבוד ה' עליך זרח" - הבטחה אלוקית!

"ויהי ערב ויהי בוקר" – לפני שאור ה' זורח, חייב - שיהיה חושך!

אבל, ה'אור אלוקי' - יאיר אותך ברגע אחד!

'ויש ענין – שהכל יתהפך לטובה'!

ו"ישועת ה' כהרף עין"!

"התנערי – מעפר קומי"! לבשי בגדי תפארתך עמי...

ההבטחה אלוקית - עומדת להתממש!

אכן יש אלוקים במקום הזה!

דווקא זאת הדרך להגיע - ל'שער השמים'!

במהרה, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר