סיפור למוצ"ש

מה הבעל שם טוב הקדוש בחר לבעל האכסניה - בן או עשירות?

שאל הבעל שם טוב הקדוש את בעל האכזניה: אשתך ילדה בן? ענה לו: כן. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש שתדע שנתנו לך אפשרות לבחור בין מעות או בן | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
ציון הבעל שם טוב הקדוש זי"ע (צילום: מענדי הכטמן, פלאש 90)

מה הבעש"ט הקדוש בחר – בן או עושר?

שמעתי מהרב ר' פאלק הכהן, שחמיו ר' שמעריל לא היה בן, והבעל שם טוב הקדוש היה נוהג להתאכסן אצלו, ולא היה לו בית במיוחד בשבילו, ולכן, התאכסן בביתו, והנשים יצאו מהבית ורק הביאו לבית את הסעודות.

פעם אחת, יום קודם שיצא ר' שמעריל לנסיעה הוא רצה לבקש מהבעל שם טוב הקדוש שיתפלל עבורו לבן זכר, והתבייש לבקש.

למחרת היום, קודם שיצא לדרך שוב התבייש לבקש, אמר לו הבעל שם טוב הקדוש שלח לכאן את אשתך, ובאה, אמר לה הבעל שם טוב הקדוש שהוא רואה שהיא תלד בן זכר.

ואכן ילדה בן ושמו רבי דוד שהיה אב"ד בק"ק טשיטשילנק.

נהג רבי שמעריל שבכל פעם שנולדה לו בת, לנסוע לבעל שם טוב הקדוש ולקחת ממנו קמיע, ולתת לו שני אדומים או יותר, כי היה סוחר והיה לו שלושת אלפים זהובים בערך.

וכשנולד הבן, נסע לבעל שם טוב הקדוש כמנהגו, ולקחת ממנו קמיע.

שאל אותו הבעל שם טוב הקדוש: אשתך ילדה בן? ענה לו: כן.

אמר לו הבעל שם טוב הקדוש שתדע שנתנו לך אפשרות לבחור בין מעות או בן, ובחרתי בשבילך טוב שיהיה לך בן.

ואכן כך היה, במשך הזמן הפסיד את כל המעות, ואח"כ קיבל להיות רב בכמה קהילות, ובעת האחרונה היה רב בק"ק סאוראן.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש כותב לבנו רבי צבי הירש אגרת ומבאר:

מה לעשות כשיש לך צער וקושי, ואתה מרגיש במייצר?

ומביא דוגמא: מה בני ישראל עשו כשמצרים רודפו אחריהם?

מה היולדת תעשה? הבעל שום טוב הקדוש מביא משל ליולדת: שיש לה צירי לידה, ושואל: אם היא תעזוב את המקום ותלך למקום אחר, האם צירי הלידה יעברו? ממש לא!

העצה היעוצה: מייעץ הבעל שם טוב הקדוש: "שיתפלל לה' יתברך - ויפטר מהצער", על זה כתוב: "מן המיצר קראתי קה, ענני במרחב קה".

תצעקו ותזכו – לישועות: "והנה מצרים נוסע אחריהם, אז הבינו זה" – אז הבינו שהפתרון היחיד הוא לצעוק לקב"ה, כדי שיושיע אותם, וזה: "ויצעקו בני ישראל אל ה'". אחרי שצעקו לה', הקב"ה שמע צעקתם, שכתוב:

"כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד - עד עולם".

הצעקה מוכיחה – כי ה' הוא האלוקים: וע"י זה זכו ללקט ניצוצות קדושים, שנתעלו ושבו למקורם, ולכן, לא היה יותר צורך שיראו את מצרים.

מה העצה לצער ולצרות? להרגיש את התלות הטוטאלית בה', ולצעוק אליו מכל הלב, ומאותו הרגע - לא תראה שוב את הצער עד עולם.

והעיקר – האמונה, והבוטח בה' חסד יסובבנו: תאמין ותבטח שרק בה' יתברך הוא היחיד שיכול להושיע אותך, תצעק אליו, ותגאל גאולת עולמים, וזה:

"ולא תוסיפו לראותם עוד עד עולם" (תורת אמת, פר' בשלח, ד"ה ויאמינו בה').

היכן נמצא אלופו של עולם? בני ישראל שרו את שירת הים ואמרו את הפסוק: "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק..." 5 פעמים יש בפסוק את האות א', וזה מוכיח:

אלופו של עולם – הקב"ה גנוז במרדף של מצרים אחרי בני ישראל.

הקב"ה נמצא בכל מקום, והוא גרם למצרים לרדוף אחרי בני ישראל, כדי שהם יצעקו אליו – והוא יושיעם, וכך הוא עושה איתנו בכל הדורות, כי:

מטרת הצרות והיסורין - לקרב אותנו לקב"ה.

"פרעה הקריב" - קירב את בני ישראל לאביהם שבשמים: מי שעושה לך צרות הוא רק שליח, כדי שתתחזק באמונה ובטחון, ותתקרב לאבינו שבשמים, הוא גורם לך להיות במייצר, להתפלל לצעוק לקב"ה – ולהיוושע.

"התייצבו וראו את ישועת ה'": לאחר הצעקה מגיעה הישועה, ואתה בסוף אומר שירה, מכאן יוצא: שדווקא בגלל שנכנס לחייך איזה 'פרעה' - ישועתך מגיעה, ואתה – אומר שירה: "אז ישיר משה ובני ישראל".

רק נצעק ונראה את הישועה, כפי שכתוב בתהילים:

"יקראני ואענהו, עימו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי" – בקרוב ממש, אמן!

יהי רצון שיהיה שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל, רפואה וברכה, פרנסה והצלחה, וכל הישועות כולם, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר