יצחק עמאר


מצעד התועבה: ירושלים מתאחדת במחאה - תוכן גולשים

בעוון זה ובשעת חרון אף גדול בשמים שכאן! בארץ הקודש, בעיר הקודש! הסתובבו להם ברחובות אנשים שכל מטרתם להתגאות במעשיהם השפלים, במעשיהם של הגרועים שבאומות. האיך נשב בחיבוק ידיים??? מי יראה אותם יוצאים ואינו יצא? ''הרחמן יחזיר בתשובה שלימה את כלל ישראל, בארץ ובכל העולם כולו".

5
| יצחק עמאר |

תוכן גולשים: למה לא אבחר באריה דרעי

מי הוא אריה דרעי? והאם שווה לנו לתת את קולינו למענו? והאם האדם הזה, ימני או שמאלני? עקרוני או סתם בשביל כסף מוכר כל דיאלוג? והאם אריה דרעי של 1980´ זה אריה דרעי של 2011´? ● אריה דרעי, ישב רק פעם אחת בממשלות ימין, שזה היה ברשות בנימין נתניהו בשנת 1996, אך מקומו הטיבעי היה להיות שותף בממשלות, עבודה, מרצ, ישראל חופשית, וכל המרעין בישין

75
| יצחק עמאר |

מכתב פתוח לארהל´ה יקטר

יקטר, אתה טוען שכל גדולי ישראל נותנים יד לכל פעולותיך, שכל גדולי ישראל מחזקים ידיך בכל עניין, א´´כ מדוע גדולי ישראל לא יוצאים נגד הארגון אתרא קדישא? יקטר, כל דבריך הם שקרים חסרי כל שחר, אתרא קדישא שעומד בניהלו הגדול של הצדיק הגאון הגדול ר´ דוד שמידל שליט´´א, שגדולי ישראל מינו אותו לשמור על קברי ישראל

28
| יצחק עמאר |

"מסע צלב" נגד אתרא קדישא

בתקופה האחרונה קמים להם עסקנים שאינם יודעים מימינם ומשמאלם, מטעים את גדולי ישראל ומטעים את הציבור כנגד הארגון אתרא קדישא שמציל את קברי ישראל. .בעיר יבנה החלו חפירות במלא עוצמתן, תוך כדי ניתוץ עצמות אבותינו הקדושים, תוך כדי ריסוק העצמות אשר היו שרפי מעלה

51
| יצחק עמאר |

תוכן גולשים: אחד העם, כל העם איתך

"רציתי לומר לך אחד העם! שאתה לא לבד! אתה לא אחד העם, אתה כאחד העם! כל העם איתך ובדעותיך! מחזיקים אנו במסורת של שנים ודורות שלמים! האם אמותינו הקדושות והצנועות ידעו מזה פאה? האם אמותינו הצנועות ידעו מזה התועבה הגדולה הזו, שיש אנשים שמכשירים זאת?". תוכן גולשים

540
| יצחק עמאר |

צלבי קרס באתר החפירות? שקר וכזב

קברי ישראל נשדדו ע´´י חבורת שודדים וגזלנים! ע´´י חבורת פושעים שאינם חסים על כבוד שוכני עפר קדושי עליון, שהיו בדורות אשר הקריבו בהם קורבנות. ברור שרשות העתיקות יכולה לצלם צלבים, מי אמר שזה משם??? הרי מדובר באינשי דלא מעלי! חזקה על אדם שדרכיו הקלוקלות יוליכו אותו!

15
| יצחק עמאר |

בושה: רבנים פוגעים גלויות בגדולי ישראל

האם רב בישיבת ויזניץ´ היה מדבר סרה כנגד האדמו´´ר היו ממשיכים ללמוד אצלו? האם רב בחסידות גור היה רק מערער על האדמו´´ר היו משאירים אותו או מקבלים דעתו? לא! * הגולש יצחק עמאר מתאר את תחושותיו בימים של פרשות קשות המפלגות את המגזר החרדי (בתוכן גולשים, דעות)

7
| יצחק עמאר |

מכתב לראשי ישיבות מסכנים ונחיתים

בעקבות פרשת ראש הישיבה וחדר הייחוד, הגולש אוריאל מנחם קויפמאן במאמר נוקב: "את העול הגדול והכבד נושא מרן על כתפיו את ההפקרות האשכנזית - ליטאית נעיף מעל צווארינו! אנחנו גאים שאנו מזרעם של קדושי עליון שוכני עפר: הרי"ף והרמב"ם, השו"ע והרשב"א! אין לאותם ישיבות את הזכות שמרן שליט"א ינהל להם את הישיבה"

17
| יצחק עמאר |

סערת גיור: היכן "המבשר" ו"המודיע"?

בעקבות הסערה הגדולה, נשאר הגולש אוריע עם שאלות בלתי פתורות: מדוע אין התייחסות מעיתונים חסידיים? מדוע העיתונים המפלגתיים החסידיים לא נותנים במה?

15
| יצחק עמאר |

שבבניק מ"יתד" יקבע מהי דעת תורה?

שבבניק אשכנזי אשר יראת שמים רחוקה ממנו כמזרח ומערב, אשר אין בו לא דעת ולא תורה, הוא הלבלר הנ´´ל יורה לנו מהי דרכה ודעתה של התורה הקדושה? האם! עיתון יום ליום יצא במונחים שערעוריתים על אחד מגדולי ישראל מארצות וילנא? ● הגולש אוריע מוחה בעקבות הפרסום ב"יתד נאמן"

54
| יצחק עמאר |

מעשה חזירי

"גדולי המקובלים הטריחו עצמם ובראשם הרב דוד בצרי והטילו קללה על הבונים בנפשם בגופם ובממונם! אולי כולם לא יודעים ורק רשות העתיקות יודעת? אין לנו שום אינטרס להטריח את גדולי ישראל ממקומם בשביל קברי חזירים!" - הגולש אוריע נסער מטענות "רשות העתיקות", וקורא: להמשיך במחאה

9
| יצחק עמאר |

למה הרב עובדיה יוסף לא חתם?

"היהדות הספרדית לא ידעה חרמות! היהדות הספרדית דרכה בקירוב ולא בזעקות גיוועלד!". חתימתם של גדולי הדור נגד תופעת הזמרים המחטיאים הם דווקא מהמגזר האשכנזי-ליטאי. ומדוע מרן הגר"ע יוסף לא חתם על המכתב? הגולש אוריע יצא לברר וחזר עם תשובה, חלקית לפחות (דעות)

24
| יצחק עמאר |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר