הסכסוך המדמם בפוניבז'

הטענות והדרישות; המכתב של הגר"א כהנמן לבורר החדש

בפעם הראשונה בתולדות הסכסוך בפוניבז', נשיא הישיבה, מציג את הצד שלו בפני הבורר שמונה ע"י ביהמ"ש • הוא דורש לסלק את ישיבת הגר"ש מרקוביץ, לקבל כסף ושלא ישתמשו בשם פוניבז' (בארץ)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |
הרב כהנמן והרב מרקוביץ (צילום: בעריש פילמר וכיכר השבת)

אחרי למעלה מ-20 שנים בהן הסכסוך הגדול בישיבת פוניבז' - שהשפיע רבות על הציבור החרדי, היה תחת הבוררות של הדיין הגאון רבי חיים גדליה צימבליסט, בשבוע הבא, הבוררות תעבור לבורר דוד חשין, שקיבל את המינוי מבית המשפט המחוזי.

הבורר הקודם הרב צימבליסט, שקיבל את תמיכתו המובהקת של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, התפטר מתפקידו, בגלל שלטענתו, "ההתנהלות של בא כוחו של הרב כהנמן הייתה בעייתית, והעובדה שאני הבורר הייתה לצנינים בעיניו והוא עשה כל טצדקי לדחות את הדיונים או לעסוק בדברים שוליים".

הבורר החדש חשין, שמונה כאמור על ידי בית המשפט, זוכה לאמון מצדו של נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן, וכעת, לטענת ישיבת פוניבז', בפעם הראשונה פורס הרב כהנמן את הטענות על צד הגאון רבי שמואל מרקוביץ', וכן מציג את הדרישות החדשות, המתפרסמות לראשונה כאן ב'כיכר השבת'.

יודגש כי כמובן אין בכל האמור לקמן כדי נקיטת צד, אלא רק להביא את התייחסות הרב כהנמן הנכונה לימים אלו, לאחר שלא נשמעה תקופה ארוכה בשל אי האמון בבורר הקודם. גורמים בישיבת הגר"ש מרקוביץ' הגיבו ל'כיכר השבת' כי הם טוענים את אותן הטענות - רק בכיוון ההפוך.

במכתב שנכתב על ידי ישיבת פוניבז' לבורר החדש, דורש הרב כהנמן - דרישה שכבר עלתה בעבר, לסלק את ישיבת הגר"ש מרקוביץ' (להלן "המחבלים") מהמקרקעין ברחוב רבי אבא בבני ברק, וכן דמי שימוש ראויים עבור המקרקעין שבהם השתמשה ישיבת "מסורת התורה" (פוניבז' של המחבלים), וכן השבת ההוצאות שהוציאה ישיבת פוניבז' להחזקת תלמידי ישיבת מסורת התורה והמבנים שבשימושם.

עוד דורש הרב כהנמן, פיצוי כספי עבור נזקים שגרמו מסורת התורה לנכסי ישיבת פוניבז', לרבות הרס וגניבת מתקנים וציוד. וכן צו מניעה קבוע, שיאסור על עמותת מסורת התורה, על הרב מרקוביץ ועל כל עמותה או גוף אחר מטעמו,
להשתמש בשם ישיבת פוניבז', וכן פיצוי כספי בגין השימוש בשם זה בשנים שחלפו. ובנוסף, השבת כספים של חברת ישיבת פוניבז' שמוחזקים בנאמנות אצל הרב מרקוביץ, וכן מתן מלוא המידע והדוחות על השימוש שנעשה בכספים אלה לאורך השנים.

בסעיף 2 במכתב שנשלח לבורר, מודה הרב כהנמן בפעם הראשונה בפסק הבוררות שנתן הרב צימבליסט בשנת 2000; "הרב כהנמן ביקש לאשר ולקיים את הבוררות, ואילו הרב מרקוביץ עתר לבטלו וניסה להביא לשינויו ואף פנה לבתי המשפט בנושא מספר פעמים, ללא הצלחה", נכתב במכתב.

פרישת הרב מרקוביץ' מהישיבה

בשלב זה מעלה הרב כהנמן את הטענות נגד הרב מרקוביץ' וכותב: "גם בעניינים הרוחניים כופר הרב מרקוביץ בפסק 2000. בחזית זו שורש הסכסוך בין הצדדים הוא טענתו של הרב מרקוביץ כי לכאורה הוא ורק הוא ראש ישיבת פוניבז', בידיו הופקד מלוא הניהול הרוחני של הישיבה ועל פיו יישק דבר. הרב מרקוביץ מבקש לנשל מתפקידם כראשי הישיבה את נשיא מועצת גדולי התורה הרב אדלשטיין ואת גדול ראשי הישיבות בדורנו, הרב פוברסקי".

"לטענתו", כותב הרב כהנמן, "אם הרב כהנמן לא ישמע בקולו ולא יקבל עליו את הנהגתו – אין מקומו בישיבה. זאת על אף שפסק 2000 הושתת על העובדה שהרב אדלשטיין והרב פוברסקי) המכונים שם הגאון רג"א והגאון רבד"פ (הם ראשי הישיבה )ובעמוד הראשון לפסק 2000 הם אף מכונים "שני ראשי הישיבה הוותיקים שליט"א"(, ועל אף שבפסק 2000 נקבע כי ראשי הישיבה, הרב אדלשטיין והרב פוברסקי, הם ורק הם, ימלאו את כל התפקידים שמילאו קודמיהם בראשות הישיבה, הרב שך והרב פוברסקי האב זצ"ל. לעומת זאת, לגבי הרב מרקוביץ נקבע רק שלענייני הכבוד, מעמדו יהיה כשל אחד מראשי הישיבה, הא ותו לא".

בשלב זה של המכתב טוען הרב כהנמן, כי "במהלך השנים 2004–2005 פרש הרב מרקוביץ מישיבת פוניבז' והקים ישיבה חדשה, נפרדת מישיבת פוניבז' ומתחרה בה – ישיבת מסורת התורה – בראשה הוא עומד ואותה הוא מנהל באמצעות עמותת מסורת התורה. הרב מרקוביץ אף הקים בשטח המקרקעין, באמצעות אותה עמותה, כולל לאברכים. בפעולות שנמשכות עד עצם היום הזה, ישיבת מסורת התורה השתלטה על מבנים ומתקנים במקרקעין שבבעלות חברת ישיבת פוניבז', אשר היא העניקה לעמותת ישיבת פוניבז' זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בהם, כדי לנהל עליהם את ישיבת פוניבז'".

"השתלטות מסורת התורה על מבנים ומתקנים אלה אילצו את ישיבת פוניבז' לשכור מבנים ומתקנים אחרים, דבר הגורם הן לפיזור תלמידי הישיבה באתרים שונים ולפגיעה באווירת הלימוד והן להוצאות כספיות אדירות".

הרב כהנמן יתבע את "המחבלים"

בשלב זה של המכתב חושף הרב כהנמן, כי הוא מתכוון לתבוע את ישיבת הגר"ש מרקוביץ': "ישיבת מסורת התורה מעולם לא שילמה לישיבת פוניבז' על השימוש במקרקעין, ולאורך שנים היא מתעשרת שלא כדין על חשבונה של ישיבת פוניבז', שכן היא לא נושאת במלוא העלויות של אחזקת המבנים והמתקנים שפלשה אליהם ושהיא משתמשת בהם לצרכיה. כמו כן, במשך שנים ועד לפברואר 2011 ,סעדו תלמידי מסורת התורה על חשבונה של ישיבת פוניבז', כמפורט בתביעת ההזנה התלויה ועומדת בבוררות זו. זאת, שעה שבאותו הזמן מסורת התורה מקבלת תקציבי מדינה עבור כל תלמיד, גובה שכר לימוד מהורי תלמידיה ואף מגייסת תרומות".

"ישיבת פוניבז'", מוסיף הרב כהנמן, "תתבע בגדרי הבוררות הן את סילוק ידה של מסורת התורה מהמקרקעין של ישיבת פוניבז' והן את תשלום דמי השימוש הראויים ואת השבת ההוצאות שהוציאה ישיבת פוניבז' להחזקת תלמידי ישיבת מסורת התורה והמבנים ששימשו אותם".

איסור שימוש בשם פוניבז'

הרב כהנמן אומר לראשונה בשמו, כי הוא אוסר על ישיבת מרקוביץ' להשתמש בשם פוניבז': "הישיבה נחשבת לישיבה החשובה והיוקרתית ביותר בעולם החרדי, בארץ ובעולם. אחד מנכסיה החשובים של הישיבה הוא שמה, אשר הרב מרקוביץ וישיבת מסורת התורה עושים בו שימוש שלא כדין. למרות הקביעות הברורות בפסק 2000 ,ולמרות שבחר להקים לעצמו ישיבה אחרת ומתחרה, הרב מרקוביץ מציג עצמו כראש ישיבת פוניבז', ומסורת התורה מציגה עצמה כישיבת פוניבז', על כל המשתמע מכך, לרבות גיוס תרומות".

"לפיכך", כותב הרב כהנמן, "ישיבת פוניבז' תתבע בגדרי הבוררות צו מניעה קבוע, שיאסור על עמותת מסורת התורה, על הרב מרקוביץ ועל כל עמותה או גוף אחר מטעמו, להשתמש בשם ישיבת פוניבז'. כן תתבע ישיבת פוניבז' פיצוי כספי
עבור השימוש בשם ישיבת פוניבז' בשנים שחלפו, ועבור הפגיעה שנגרמה לשמה בשל כך".

תביעה כספית

לטענת הרב כהנמן, "בשנת 1994 הופקד בידי הרב מרקוביץ בנאמנות סך של כ-5.6 מיליון ש"ח, חלק מכספי התמורה של מכירת קרקע שהייתה בבעלות חברת ישיבת פוניבז' (%53) והרב אברהם כהנמן זצ"ל (%47) לאורך השנים התעלם הרב מרקוביץ מפניות הרב כהנמן אליו בבקשה להעביר את הכספים המוחזקים עבור החברה למטרות רלוונטיות, והוא אף סירב לתת דוחות כדין בדבר השימוש בכספי הנאמנות ובפירותיהם".

"זאת, כזכור, אף שאין שום מחלוקת כי בהתאם לפסק 2000 ,הרב כהנמן ממונה על ניהול כספי ישיבת פוניבז', וכבר מתוקף זאת הוא זכאי לקבל דוחות סדורים על כספיה ששמורים בידי נאמן. נוכח האמור, ישיבת פוניבז' תתבע בגדרי הבוררות לחייב את הרב מרקוביץ להגיש דין וחשבון מאומת כדין, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בהתייחס לכספי הנאמנות; ולהשיב את חלקה של חברת ישיבת פוניבז' בכספי הנאמנות ובפירותיהם".

כאמור לעיל, גורמים בישיבת הגר"ש מרקוביץ' הגיבו ל'כיכר השבת' כי הם טוענים את אותן הטענות - רק בכיוון ההפוך.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר