אאא

האם הצגת מצג שווא בכל הנוגע להסרת כישופים, טיפול בעין הרע או הבטחות שונות לבריאות, זוגיות ועוד, היא עילה להגשת כתב אישום בישראל? האם כאשר מסיר "כישופים" או נותן עצות וברכות מהלך קסם על לקוחותיו (תרתי משמע), מנצל את מצוקותיהם וזוכה לסכומי עתק, מדובר בעבירה פלילית? ובכן, סוגיה זו הונחה פעם נוספת לפתחו של בית המשפט.

לפנינו כתב האישום אשר הוגש כנגד אישה מהיישוב מיתר בדרום. האחרונה פרסמה בעיתון מקומי מודעה אשר הציגה אותה כ"מסירת כישופים". נשים שפנו לנאשמת על מנת ליהנות משירותיה מצאו עצמן מתדרדרות במסכת הפחדות ואיומים אשר במהלכה הן התבקשו להעביר סכומי כסף אדירים במזומן, בהמחאות ובשווה כסף.

בית המשפט מתח ביקורת חריפה על דרך פעולתה של הנאשמת, וזאת בבואו להרשיעה בשורה של עבירות חמורות. כעת, הבה נבין בקצרה כיצד גמע השופט דוד רוזן את המרחק המשפטי בין מעשיה של הנאשמת לבין העבירות הפליליות בהן היא הורשעה.

סחיטה איומים, עושק וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

כב' השופט רוזן בחן את התנהלות מסירת ה"כישופים" לכל אורך ההתקשרות עם המתלוננות וקבע חד משמעית שמעשיה עלו כדי פלילים. למשל, הנאשמת הורשעה בסחיטה באיומים משום שעל מנת להוציא כספים נוספים מלקוחותיה היא לא הסתפקה בתלונותיהן בלבד אלא הוסיפה להן איומים שונים. לדוגמה, אמרה להן כי במידה שהן לא תפעלנה להסרת הכישופים, הן ובני משפחתן צפויים לסבול ממוות, מחלות, ייסורים, אובדן זוגיות ואובדן עבודה.

באשר לקבלת דבר במרמה, בית המשפט קבע כי העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות. השופט רוזן ציין כי הנסיבות המחמירות באו לידי ביטוי בסכומי הכסף הנכבדים, מאות אלפי שקלים, אשר הועברו לנאשמת. כמו כן, נסיבות מחמירות התגבשו גם בשל כריכת קבלת הדבר במרמה עם עבירת הסחיטה.

במקביל, בית המשפט הרשיע את מסירת הכישופים גם בעבירת עושק. כידוע, על מנת להרשיע אדם בביצוע עושק יש להוכיח כי המתלונן היה במצוקה והדברים בהחלט התקיימו במקרה זה. כל המתלוננות בכתב האישום הגיעו לנאשמת מראש במצב של מצוקה קשה. האחרונה ניצלה את מצבן המורכב בניגוד לטובתן, ועל כן התגבשו גם יסודותיה של עבירת העושק מבחינתה.

לא הפעם הראשונה

הרשעת מסירי כישופים בעבירות פליליות איננה לצערנו מחזה נדיר כלל וכלל. הרשעתה של הנאשמת במקרה הנוכחי מתחברת אפוא לשורה ארוכה של הכרעות דין וגזרי דין אשר ניתנו בנסיבות דומות. למשל, במאי 2006, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 10 שנות מאסר על אישה אשר הציגה עצמה בתור בעלת כוחות "להסיר כישופים". במקרה זה, האישה אף הורשעה בסיוע להטרדה כאשר המליצה לאחת הנשים לעשות דברים בניגוד לרצונה. כמו כן, בספטמבר 2014, בית המשפט השלום בנתניה גזר עונש מאסר של כ-45 חודשים בפועל על אדם שהורשע בהתחזות לרב מקובל המסוגל להסיר כישופים וקללות.

שימו לב למי אתם פונים

מצוקות נפשיות ופיסיות עלולות לדרדר אדם לייאוש עמוק ולהכניסו למערבולת פחדים שונים ומשונים. אולם, בטרם אתם בוחרים להתמודד עם הבעיה בעזרת מסירי כישופים או מקובלים למיניהם, חשוב לפעול בזהירות ולהכיר בכך שישנם לא מעט מתחזים אשר עלולים לסחוט אתכם באיומים, לנסות לעשוק אתכם והכל מתוך מטרה לקבל דבר במרמה.

יפים לכך דבריו של הרב שלמה אבינר, בשאלה שהופנתה אליו בנושא זה. "השיטה אינה נכונה, שאם כן מדוע נתן ד' לנו תורה, מדוע אנו עמלים בלימודה אלפי שנים ומוסרים נפשנו עליה? אלא שבעניינים רוחניים יש לפנות אל תלמידי-חכמים. וכמובן, בענייני רפואה – אל רופאים, בענייני פרנסה - אל יועצים פיננסיים, ובענייני ביטחון - לצבא. (אני אוסיף, ובענייני חוק ומשפט לעורכי דין.. י.ו) שום דבר לא השתנה בדעתי הענייה, אדרבה, למשמע עוד מקרים עצובים דעתי הולכת ומתחזקת מיום ליום".

לסיכום

אין לנו על מי להישען, אלא (רק) על אבינו שבשמים.