אאא

איסור העלייה להר הבית • פרסום ראשון: עשרות רבנים בישראל, חרדים לצד ציונים דתיים, חתמו בתקופה האחרונה על מכתב המחדד שוב את האיסור לעלות להר הבית.

לפני כחמישים שנה, עת הגאונים הראשל"צ רבי יצחק נסים והגאון רבי איסר יהודה אונטרמן זצ"ל כיהנו כרבנים הראשיים לישראל, הם הוציאו מכתב חריף נגד העליה להר הבית. על המכתב חתמו עשרות רבנים כדוגמת מרנן פוסקי הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ורבינו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל. 

ל"כיכר השבת" נודע כי בשנה האחרונה הוחתמו עשרות רבנים, חרדים לצד רבני הציונות הדתית - חלקם אף נפטרו בחודשים האחרונים, על המכתב מלפני כחמישים שנה אך הוא טרם פורסם לציבור.

כעת, בשל המצב הביטחוני הרעוע והמתיחות סביב הר הבית, בימים הקרובים הוא צפוי להתפרסם בציבור וכעת הוא מתפרסם לראשונה ב"כיכר השבת".

החידוש בחתימות הוא שגם רבנים דתיים כדוגמת הרב דוד סתיו חתמו על האיסור לצד הרבנים הראשיים הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו.

נוסח המכתב משנת תשכ"ז שחודש בימים אלו:

הודעה ואזהרה

לכל אחינו בני ישראל בארץ ובחוץ לארץ השם ישמרם וחייהם

אחר שזכינו בחסדי השם יתברך שהר הקודש והמקדש חמדת ישראל נמצא ברשותנו, ורבים מהמון בית ישראל נוהרים לחזות עין בעין את מקום הקודש והמקדש, ויש מהם שנכנסים בשטח הר הבית אשר מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר הבית כולו פן ניכשל חס ושלום באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש הזה.

זאת ועוד, ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדויק של המקדש וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל מוקום המקדש וקודש הקודשים, ואז ייכשל באיסור חמור של כרת חס ושלום.

לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהזהרנו זה מכבר שבל יהין איש ואישה להיכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו, ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו.

"ובזכות זאת יזכנו הקב"ה לתשועתו המהירה להחיש גאולתנו השלימה ונשמח לחזות בנועם ה' ולבקר סהיכלו ולעובדו בלבב שלם במהרה בימינו אמן".

המכתב המקורי משנת תשכ"ז
המכתב המקורי משנת תשכ"ז
המכתב המשוחזר ומוחתם בימים אלו
המכתב המשוחזר ומוחתם בימים אלו