אאא

עשור לפטירתו: בישיבת 'ראשית חכמה' בירושלים ציינו השבוע את יום השנה העשירי לפטירת ראש הישיבה הגאון הרב שבתי אטון זצ"ל. 

מאות מבוגרי הישיבה התכנסו ל"כנס אברכים" בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות.

בראשית המעמד נשא דברי חיזוק הגאון רבי רפאל דב ברלין בהיכל הישיבה ולאחריו עלה ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה ונשא שיחת חיזוק על מסירות נפש לתורה והזכיר את המסירות נפש של הגר"ש אטון בהקמת הישיבה לפני יובך שנים.

לאחר העצרת בהיכל הישיבה יצאו מאות הבוגרים לאולמי 'תמיר', שם נערכה סעודת מצווה וסיום הש"ס. בין הנואמים נשא דברים הגאון רבי ראובן שרבני, גיסו של הרב אטון זצ"ל.

את המעמד חתם ראש היהרב בן ציון אטוןשיבה הגאון רבי בן ציון אטון שהתרכז בעובדות והנהגות בעבודת ה' מאביו הגר"ש אטון זצ"ל.