אאא

בשעות הצהריים (שלישי) התקיים בבני ברק כינוס נשיאות ועד הישיבות בביתו של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין.

בכינוס השתתפו הגר"א פינקל, הגר"ד לנדא, הגרב"מ אזרחי, הגר"ש בעדני, הגרמ"י שלזינגר, הגרמ"מ פרבשטיין, הגר"ש אלתר, הגרי"מ וייס, הגר"ב סולוביצ'יק, הרה"צ רבי מנחם ארנסטר, הרב הלברשטם - בן האדמו"ר מצאנז. לכינוס הובאו מכתביהם של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ ונשיא המועצת הגר"ש כהן, שפורסם לראשונה ב"כיכר השבת".

המארח הגרי"ג אדלשטיין ביקש במפתיע מכל הצלמים והמלווים לצאת מהחדר ונעל בעצמו את החדר, ולאחר מכן התחילה הישיבה שהתקיימה כשעה וחצי כאמור ללא כל גבאים.

במהלך הישיבה דנו גדולי ראשי הישיבות בדוח המנכ"לים שהוגש לממשלה בנושא חוק הגיוס וקבעו כי הכל צריך להישאר כפי שהיה בעבר ללא כל שינוי. חברי הוועד אף הורו לראשי הישיבות שלא לתת דיחוי של תורתו אומנותו למי שאינו בן תורה.

בסיום הכינוס במהלכו דנו גדולי ראשי הישיבות במשך שעה ארוכה בכל הנושאים וקיבלו שורת החלטות.

החלטות הכינוס

"1. מרנן ורבנן ראשי הישיבות חברי הוועד שליט"א התכנסו על מנת לחזק את עולם התורה ובני הישיבות בדברים הצריכים חיזוק וכמו שכתוב ארבעה דברים צריכים חיזוק תמיד ותורה מהם וראוי לנכון לעורר ביותר על החיזוק הנדרש בערבי שבתות וביותר בזמן הקיץ שהיום גדול וידוע מאמר הרמב"ן כל המקודש מחבירו חרב מחבירו, על כן ראוי להם לעמלי התורה די בכל אתר ואתר המקימים עולם בתלמודם לנצל זמנים אלו ויראו על ידי כן ברכה והצלחה גדולה בתלמודם.

"2. ראשי הישיבות חברי הוועד הביעו את דעתם נוכח התקנות המתגבשות בימים אלו בתקנות הנוגעות להסדר דחיית גיוסם של בני הישיבות ועמדתם הברורה שהנוהל שהיה קיים עד עתה חייב להימשך ללא כל שינוי.


"3. חברי הוועד שליט"א הביעו את דעתם בדבר החובה הנדרשת מכלל ראשי מוסדות התורה להפקיד הקפדה יתרה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו', וכפי עמדתם והוראתם הברורה של ראשי ונשיאי ועד הישיבות זצוק"ל ויבדלחט"א, והמיקל בזה הינו בגדר חב לאחריני באופן חמור ביותר.

"4. ראשי הישיבות חברי הועד שליט"א מחזקים את ידי ראשי המפעל 'ועד הישיבות בא"י' שליט"א הפועלים בשליחותם ועל דעתם בנאמנות בכל כוחם לקיומה של תורה ויישר חילם, וקוראים בזה לעמוד לימינם, ולחזק ולתמוך במפעל הקדוש הזה, ויזכו עי"כ כל המסייעים לברכות המעותדות למחזיקי התורה ועץ החיים".

צילומים: שוקי לרר