אאא

מעמד מיוחד התקיים בתיכון החרדי "מנורת המאור" בו מתחנך נוער חרדי מתמודד שאינו מתאים לישיבות קדושות, בביקורו של הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו שבא לחזק את הנוער החרדי.

את הרב הראשי קיבלו המנהל הרוחני הרב יוחנן חוברה ומנהל ביה"ס מר אילן חממי יחד עם צוות המחנכים ותלמידי בית הספר.

במפגש עם צוות המחנכים סיפר הרב הראשי סיפור אישי ותיאר כי בילדותו כאשר היה המחנך נאלץ להעניש תלמיד, היה מושיבו בבית המדרש והתלמיד שהיה צופה באברכים הלומדים בחשק ובעמל, קונה לעצמו מודל לחיקוי ומקבל חשק להשקיע בלימוד התורה לשמה.

הרב הראשי פנה למנהל הרוחני הרב חוברה והמליץ לו להרחיב את מעגל האברכים הלומדים בחברותא עם התלמידים, בכדי לתת הצצה חווייתית וחיבור אישי לעולם התורה על ידי אברכים מצוינים שיהוו סמל ודוגמא לתלמידים.

הרב הראשי סיים את ביקורו במתן הרצאה לתלמידי התיכון, בה הרחיב בשבח כח הרצון המעניק יכולת להתמודד מול פיתויי היצר, ושיבח את התלמידים על השקעתם בלימודים והישגיהם.