אאא

"אל חברי מועצת העיר ירושלים, הפועלים ללא לאות למען קדושת השבת וירושלים, השלום והברכה", כך נפתח המכתב שנשלח היום (ראשון) אל 14 חברי מועצת עיריית ירושלים מהסיעות החרדיות.

עיתוי שליחת המכתב אינו מקרי: יום לפני פגישתם עם הוועדה המיוחדת שהקים בענין ראש העיר ניר ברקת בראשות מנכ"ל העיריה ועו״ד יצחק מירון.

למכתב צורף סרטון שמציג את הולכת השולל של ראש העירייה, ואת הבטחותיו שלטענת שולחי המכתב מופרות פעם אחר פעם בנושא חילולי השבת בירושלים. 

העומדים מאחורי המכתב, 'הוועדה למען השבת בירושלים' מטעם "העדה החרדית", פונים ישירות אל הנציגים: "מתוך הערכה ושיתוף פעולה למאבקכם הנחוש לשמירת הסטטוס קוו בירושלים, פלטרין של מלך, נתכבד בזה לשלוח לכם מצגת מפורטת ומקיפה, שהוכנה על ידי פעילינו המסורים, ובה תשובות ברורות וסדורות כנגד טענותיו של ראש העיר, ניר ברקת, כפי שהוצגו על ידו בפגישתו עם ראשי הסיעות החרדיות בכנסת".

"דגש מרכזי וחשוב הושם על שלושת הפרות הסטטוס קוו החמורות ביותר, שראש העיר נמנע מלהתייחס אליהן במסמך שלו", נכתב עוד. "מדובר ביוזמות הקשורות לפעילות העירייה ומעורבותה הישירה, דבר שכנגדו יש למחות ביתר שאת, גם משום החומרה הגדולה שיש במימון ובמעורבות העירונית בחילולי השבת, שנופל על אחריות ציבור משלמי המסים כולו, וגם משום שאלה הם הדברים שראש העיר יכול, לו רק ירצה, לעצרם מיידית".

והמכתב מסתיים: "אנו תפילה ותקווה, שפעילותכם הנחושה תישא פרי וחרפת חילולי השבת תוסר במהרה מעל עיר הקודש והמקדש".

צפו בסרטון