אאא

הצעת החוק הקובעת כי גם אישה שילדה בבית תקבל מענק לידה, אושרה אמש (שני) במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. התנאים שנקבעו לשם קבלת המענק, הם שמיילדת או רופא מסרו למשרד תצהיר לפיו הם נכחו בלידה והיא התקיימה בהתאם להוראות ושהלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות.

שיעור מנעק לידה נע כיום בין 525 ל-1751 שקלים, בלידת ילד אחד, תלוי במספרו במשפחה (ילד ראשון, שני וכדו').

"קיים אינטרס ציבורי מובהק, להבטיח שלידות יתקיימו בתנאים המאפשרים שמירה על בריאות היולדת והילוד", נכתב בדברי ההסבר לחוק. עד כה הגישה המקובלת היתה, כי הדרך היחידה להגיע ללידה בריאה, היא כשהיא נעשית בבית החולים. 'מענק הלידה' אף הותנה בלידה בבית החולים, כדי לעודד נשים ללדת רק שם.

בהתייחסות לזה נכתב בהקדמה לחוק: "בעוד שניתן להבין התניה זו ביחס לדמי האשפוז האמורים לכסות את עלויות האשפוז, הרי שבהתניה זו יש מידה רבה של אי צדק בעיקר בנוגע למענק הלידה אשר מטרתו היא רכישת ציוד לילוד, ומשכך אין רלוונטיות למקום שבו הוא נולד".

"העתים השתנו: מחד, עלתה מאוד רמת האוכלוסייה ואין עוד יסוד להניח כי יולדת תלד שלא בבית חולים, ללא התנאים הנדרשים ללידה. מאידך, התפתחה בארץ תרבות של לידה אלטרנטיבית המתבצעת בעיקר בבית היולדת", מסבירה הצעת החוק, שגם מדגישה כי "הלידה האלטרנטיבית מתבצעת באמצעות מיילדות מומחיות וכל המחקרים מוכיחים כי אין ללידה כזו כל השפעה שלילית על בריאות היולדת או הילוד".

לסיכום, כתבה מציעת החוק ח"כ תמר זנדברג (מרצ), כי "מוצע לנתק את הקשר בין מענק הלידה לנושא מקום הלידה, שכן כל ילוד זכאי לתמיכה שווה בראשית חייו", ואכן כאמור החוק שהציעה אושר באופן סופי.