אאא

ראיון נרחב של אחד מבכירי העוסקים בשילוב חיי תורה ומעשה לצד לימודים כלליים לצעירים מבתים חסידיים, הצליח ככל הנראה ל"הקפיץ" את המערכת של העיתון השמרני הליטאי "יתד נאמן". סיפור זה, כמו גם פעילותה של ישיבת חכמי לב וישיבות תיכוניות חרדיות נוספות שמנסות לפנות לקהל המיינסטרים החרדי, גרמו לעורך העיתון הרב ישראל פרידמן להשיב במאמר חריף במיוחד תחת הכותרת "יצחק אלחנן שמאלה".

"מפעם לפעם הם מגיחים ממאורותיהם, כדי לספר לכל העולם על מעלליהם. נערים שבניינם סתירה, צעירים שטרם בקעו, יוצאים אל התקשורת בגאווה לא נסתרת ומצהירים שהם באו להציל את הדור. בשבוע האחרון נחשף "ממציא" נוסף שהפך את חסרונותיו ומשקעיו לאידיאולוגיה ומצהיר שהוא הולך בכוחו זה להושיע את ישראל. מדובר במוסד שעטנז לציבור החסידי שמצטרף למוסדות שכבר קיימים בחוגים אחרים, כדי לחתור תחת אושיות הבית מבפנים. מה שמדאיג אותו זה "שלא תהיה לאנשים ההשכלה הדרושה כדי להשתלב בחברה. הם ידונו לחיי עוני, וזה דבר שיוצר סדקים גם בזהות הדתית וגם בזהות האנושית". משום כך הוא החליט להקים "ישיבה תיכונית" בלב עיר חרדית, לא לנוער נושר ולא כדי לקרב. הוא יודע טוב יותר ממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א מה הן הסכנות ומה הם הפתרונות. הוא גם מצהיר בראיון כי "אני מאמין שברגע שהחרדים יהיו יותר משולבים בכלל החברה הישראלית, שאלת השרות הצבאי תפתר מעצמה. לא צריך לדאוג".

לדברי הבטאון הליטאי: "גם אם מדובר במיעוט מבוטל של יזמים חינוכיים מסוכנים, הוא איננו היחיד מבין האנשים שלא השילו את מדי המלכות ונראים כחרדים לכל דבר. בכנס של "אגודה אחת" - גוף שמאגד את כל "מתקני החברה החרדית מבפנים", נשמעו בעבר דברים ברורים. השתתפו שם נציגי "ישיבה תיכונית חרדית" ירושלמית, בצוותא עם נציגי קמפוס אקדמי "חרדי" והסבירו שהם כולם שותפים לדבר רעיון ו"יש להם פרוגרמה", "כיוון של חזון". הם לא החביאו דבר, אלא תיעדו את המפגש והעלו אותו לתקשורת המקוונת. הם לא חותרים לקבל נוער נושר – שגם בזה צריך לשאול ככל אשר יורוך אם זו הדרך – אלא "קבלנו מהישיבות המיתוגיות. בחזון אנחנו רואים את 'נר ישראל' בבולטימור (ישיבה בארה"ב המשלבת למודי חול)".

"אנשים לא רגילים לשמוע את זה באוזנים ישראלית. ישיבה-יוניברסיטי זה החזון שלנו". הדמויות הללו חוזרות וצפות בכל הפורומים של כל מיני גופים שנועדו לגשר בין חרדים וחילונים וממומנים על ידי קרנות חדשות וישנות, שמטרתן לשנות את החברה החרדית מבפנים. רק לאחרונה ממש פגשנו את אותם השמות מעורבים בנסיון להקמת "בית יעקב" שיפעל בתוככי הציבור החרדי, לא בחלון הראווה, לא בחזית, לא בכותל המזרח, רק מאחורה, בנתיים, רק בצד הארגוני, הדואג לכספים, שאיננו מתערב, בינתיים. מדובר בנציגים של מגמה שמאיימת לשלוח גרורות רוחניות ועלולה לסכן את החברה מבפנים".

"עשר שנים נכשלו היוונים בבקיעת החומות הבצורות של העיר טרויה, עד שמצביאם העלה רעיון: לסגת מהעיר - אך להותיר סוס ענק וחלול ליד חומות העיר, כשבתוכו מספר גדול של לוחמים. הטרויאנים שהיו שיכורי נצחון, הכניסו את הסוס לתוך שערי העיר, ועם לילה נכונה להם הפתעה מביכה. הלוחמים שיצאו מבטן הסוס בחסות החשכה, פתחו את שערי העיר לגייסות היוונים שכבשו את טרויה. זה מה שעלול לקרות גם ביהדות החרדית, אם היא לא תפעל במלוא העוצמה ובמהירות, להדברת הנגע המתפתח של החבורה הפועלת בתחפושת חרדית לשינוי היהדות החרדית".

לדברי חתרני הרוח הללו, הם מבינים יותר טוב מקברניטי הדור מה טוב לדור, ויש להם רעיונות לשיפור וחזונות להצלה. הם מתראיינים בפומבי וקוראים תיגר על הדרך שסללו ענקי הדורות שמידם הם רוצים להציל. יש מהם שמתהדרים, כדי להטעות, בדרכו של הגרש"ר הירש זצוק"ל, כמו למשל בראיון האחרון. כשהגיע המצביא הגדול של יהדות אשכנז לגרמניה, הוא אכן פעל בשיטת "תורה עם דרך ארץ". אבל מה היה אז בגרמניה? תורה או דרך ארץ? גרמניה היתה מלאה ב"דרך ארץ", בהשכלה, ברפורמה, בניתוק והתנכרות. הגרש"ר בא להוסיף "תורה" שנעדרה משם, על ה"דרך ארץ" ששלטה בחיי היהודים. לא להיפך! "טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון". המבחן הוא, שח אחד מגדולי המשגיחים זצוק"ל, האם התוצאה משכחת עוון, או מוסיפה חלילה עוון. בפרנקפורט, זה שיכח עוון".

"אבל כאשר הדעות של בעלי היוזמות האלה, כמו דעתו של מקים "הישיבה התיכונית החסידית" שאומר כי "אני מאוד נגד התופעה של התבצרות – כלומר שבגלל החשש מהשפעות חיצוניות אתה לא מוכן לאמץ שום שינוי, גם כזה שחיוני לחיים תקינים של החברה החרדית עצמה, כמו לימודים אקדמיים", לא צריך להתאמץ כדי להבין שהחשש הוא לא רק מתוצאת העוון, אלא זו פשוט מגמה לשנות את היהדות החרדית, קומתה, צביונה והנהגתה הצרופה והמסורה מאבותנו-רבותינו מקדמת דנא, לחפור תחת אושיות קיומה, לערער ולהרהר אחרי כל בנינה, לחלץ בצבת את כל מסמרותיה, לסלול דרך חדשה וליצור בידים מציאות של "עוון". "סולל-הורס", בניין נערים סתירה!"

"מרנן ורבנן גדולי ישראל כבר חיוו את דעתם הנחרצת בסוגיית מוסדות השעטנז. רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כבר התבטא על יוזמות קודמות ודומות במהותן: "לערב קודש בחול זה כלאיים ויש איסור חמור לקיים כזה מוסד!" רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראעל שטיינמן כתב: "הן ידוע כי הישיבות הקדושות אשר בהם לומדים רק תורה ויראת שמים בלי לערב בהם שום לימודי חול, הם ורק הם, ממשיכים מסורת אבותינו המקובלים מדור דור. וכל אלו אשר הכניסו חול בקודש לא עלתה בידם לא תורה ולא יראת שמים ומהם יוצאים המחריבים בכרם בית ישראל, וזה על הכלל וכן על הפרט, שכל צעיר שבצעירותו לא נתחנך כולו על אדני הקודש, הן מדותיו והן יראתו לקוי', ואין להרבות בדברים כי ידוע לכל באי שער עמנו גודל ההפסד למי שזז מהדרך של אבותינו"

קיצונים מתנכלים לביתו של מייסד מוסד חרדי עם לימודי חול. ארכיון (מצלמות אבטחה) 

"היוזמות הללו הן ממש "רדיפה רוחנית" של צעירים שיכולים לצמוח להיות גדולי הדור, אך יש מי שעומד בתחנת הרכבת של חייהם ומראה להם באצבעו לשמאל – למשמאילים בה, למוות רוחני. לא מדובר במגמה שמיועדת לנחשלים, לנושרים, כי במקרים רבים הם קנטוניסטים רוחניים שנחטפו, טובי המוחות שיכלו ללמוד ב"ישיבות מיתוגיות". בחלל האויר מהדהדת הקריאה "יצחק אלחנן שמאלה". עלול להיות שמדובר ב"רוצחים רוחניים" של גדולי הדור שלא יהיו ר"ל!" מסכם העיתון הליטאי.