אאא

בשנת תשע"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל, נסע במיוחד לישיבה הגדולה "ראשון לציון" שהוקמה ישנה לפני כן על ידי הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות "תפארת ישראל".

הישיבה, הוקמה בהוראתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שאמר לתלמידו בשם החזון איש שצריך שבכל עיר בישראל תהיה ישיבה.

מרן הרב שטיינמן הגיע ומסר שיעור תוך כדי שתלמידי הישיבה מתווכחים איתו בלימוד ולאחר מכן מסר דברי חיזוק.

"מקום תורה חדש, אנחנו מקוים שהמקום הזה יהיה לרצון לפני הקב"ה וינחכו לתורה ויר"ש ת"ח כמו שהקב"ה רוצה ונזכה ע"י זה לכל טוב", בירך מרן ראש הישיבה.

לאחר השיעור התווכחו התלמידים על דברי השיעור עם מרן זצ"ל ומרן השיב לכל בחור במשך דקות ארוכות.