אאא

אחרי פטירת ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, והחלל שהותיר בפטירתו הפתאומית, הכריעו מנהיגי 'הפלג הירושלמי' על הקמת מועצת גדולי התורה של תנועת 'בני תורה'.

הצורך הדחוף להקמת המועצת, עוד לפני ההלוויה, היה מאחר ועד כה הכריע הגר"ש זצ"ל בעצמו בכל ענייני תלמודי התורה, בתי הספר, ארגוני הצדקה, העיתון, והמפלגה של אנשי 'הפלג', שאלות שעלו על שולחנו מידי יום עד לימים האחרונים ממש. 

ההחלטה על הקמת המועצת התקבלה, לטענת גורמים בתנועת בני תורה, בשבועות האחרונים כאשר הגר"ש זצ"ל נחלש והחל בעצמו בהקמת המועצת.

במועצת החדשה חברים, אחיו של הגר"ש זצ"ל יבדלחט"א הגר"ע אוירבך, הגר"צ רוטברג ר"י בית מאיר, הגר"א דויטש והגר"ש מרקוביץ מר"י פוניבז', הגרב"ש דויטש מר"י קול תורה, הגר"צ פרידמן, הגר"צ שינקר, הגר"י ארנברג ר"י כנסת יצחק - חדרה, הגר"מ שמידע ר"י גרודנא, הגרב"צ בורדיאנסקי, הגרד"א זלזניק והגר"ז שוב.

במודעה שמתפרסמת הבוקר (ראשון) ב'הפלס' מופיעה מודעה בה חברי המועצת מקבלים על עצמם להמשיך יחד את דרכו של הגר"ש זצ"ל בהנהגה הציבורית.

הדמויות הדומננטיות מבין חברי המועצת הם הגאון רבי אשר דויטש והגאון רבי עזריאל אוירבך אחיו של הגר"ש זצ"ל.

הגר"א דויטש נחשב כבר בשנים האחרונות לסמכות הקובעת לפחות בכל הקשור לעניני מפלגת בני תורה בבני ברק, ונחשב למורם ורבם של אלפי תלמידים בוגרי ישיבת פוניבז'. לגר"א דויטש קשר רב שנים עם הגר"ד לנדו שנהג להתכתב עמו בעבר בענייני ריבית, קשר שנפסק בעקבות הפילוג הליטאי.

הגר"א דויטש סבר בתקופת הבחירות לכנסת כי על ציבור הפלג הירושלמי להצביע לש"ס כדי לא לאבד קולות ליהדות החרדית אך ביטל את דעתו בסופו של דבר בגלל דעתו הנחרצת של הגר"ש שהורה שאין למי להצביע. דעתו בנושא הגיוס דומה מאוד לדעת הגר"ש אוירבך.

הדמות הנוספת והדומיננטית היא דמותו של הגאון רבי עזריאל אוירבך, רב שכונת בית וגן, חתנו של מרן הגרי"ש זצ"ל וגיסו של יבדלחט"א מרן הגר"ח קנייבסקי. הגר"ע אוירבך היה זה שקבע כי בירושלים יש לשמוע לגר"ש זצ"ל ולהצביע עץ למרות דעת גדולי ישראל בבני ברק. הגר"ע נחשב למתון יותר מאחיו בנושא גיוס בני ישיבות, הוא רב פוסק שברח עד כה מלעסוק בנושא ההנהגה מלבד פעמים בודדות. 

ב'פלג' מציינים כי ההחלטות וההכרעות יתקבלו טלפונית ויהיו אף כינוסים אחת לתקופה. "הפורום הנ"ל כבר התכנס בעבר בראשות הגר"ש אוירבך אך לא בצורה של מועצת", כך לפי גורמים בכירים בשערי חסד.

 הנאום האחרון של הגר"ש אוירבך זצ"ל

בנוסף, לפי התכנון, תוקם ועדת רבנים חדשה לעיתון 'הפלס' תחת המועצת שהוקמה בהתחשב בעובדה שעד כה הגר"ש זצ"ל עצמו היה מכריע בכל עניין.

שאלה מעניינת היא האפשרות לצירופם למועצת 'הפלג' של גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס ור"י קול יעקב הגר"י עדס, שעד כה לא הזדהו באופן רשמי עם העיתון והמפלגה, כאשר המטרה היא מועצת מורחבת כמה שיותר, כאשר נותר להמתין ולראות האם השניים אכן יצטרפו בתקופה הקרובה ויקחו צד.

למרות הקמת המועצת החדשה שאלת השאלות היא האם 'הפלג' יוכלו להמשיך באותה הדרך ובאותה המתכונת לאחר פטירת הגר"ש. האם הממשישים שמונו או אפילו אחד מהם שיבלוט ישכילו לשמר את האחדות בין ציבור 'הפלג' או שמא נראה פילוגים בתוך 'הפלג' סביב לא מעט חילוקי דעות ומחלוקות שהיו בתוך הציבור ובין ההנהגה שלו בשנים האחרונות כאשר מה שאיחד את כולם בסופו של דבר היה הגר"ש זצ"ל.

שאלה נוספת העומד על הפרק היא המשך ישיבת 'מעלות התורה', אותה הנהיג הגר"ש כמעט לבדו ללא ר"מים דומיננטיים לצדו, כשעדיין לא ברור מי יתמנה לראש הישיבה כעת.