אאא

ביום חמישי האחרון, אור לה' באייר, נערך טיש למייסד החצר החסידית-ציונית "בית ישראל גילה". האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף פרידמן בן-שלום זצ"ל, נצר לאדמו"רי בית רוז'ין וחתנו של האדמו"ר האמרי-חיים מויז'ניץ, נפטר כזכור בשנה שעברה בה' באייר, יום העצמאות.

בנו וממשיך דרכו, רבי הושע אברהם פרידמן בן-שלום, חבש לראשו שטריימל ולא קולפיק כפי המנהג, זאת לכבוד יום העצמאות, וערך טיש יארצייט ראשון לאביו.

"היכל הטישים היה צר מלהכיל את ההמונים שהגיעו, ואלה שהגיעו מאוחר, לא הצליחו להיכנס ונעמדו מחוץ לאולם" סיפר חסיד נלהב. "האדמו"ר דיבר ממורשת אביו זצ"ל. בין היתר אמר שאביו האדמו"ר ביקש להמשיך את הדרך החסידית במגזר הדתי-לאומי, לבל ידח ממנו נדח, כלומר לא לחיות חיי הסתגרות וניתוק, כי רק ע"י אהבה ואחווה תבוא הגאולה. כמו כן קישר את עניין ההסתלקות ביום העצמאות לאביו זצ"ל".

למחרת, ביום שישי, עלו בני המשפחה והחסידים לציון הרבי זצ"ל, בחלקת אדמו"רי בית רוז'ין בבית החיים נחלת-יצחק.

צילום: אהרלה אדמנית