אאא

השבוע נכנסו אברכי הכולל בסניף החדש של ש"ס איד'ן בירושלים למעונו של מרן שר התור הגר"ח קנייבסקי כדי לבשרו על פתיחת הסניף החדש, כבקשתו לפתוח עוד עשרה כוללים ברחבי הארץ.

לפני כעשור, הגאון רבי אברהם אייזען גאב"ד פוזנא, המתגורר בפלטבוש שבארה"ב - החליט להקים כולל מיוחד שכשמו כן מטרתו - 'ש"ס איד'ן'. כל הלומדים שבו, הם אברכים מופלגים שכל אחד מהם מסיים כל שנה את כל הש"ס כולו.

קצב הלימוד כולל הספק של שמונה דפי גמרא מדי יום – מיום ראשון עד חמישי - ארבעה דפים בערב שבת וארבעה דפים בשבת. בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה – בעל פה ובכתב – על סכום של מאתיים עשרים וחמישה דפי גמרא בידיעה ברורה, בכל חצי שנה נערך מבחן על אלף ושלוש מאות וחמישים דפי גמרא ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי - שהם אלפיים ושבע מאות ואחד עשר דפים.

לכל אורך הדרך זכה הכולל לעידודם וברכתם של גאוני וצדיקי הדור. כשהתפרסמה בקשתו של מרן הגר"ח קנייבסקי להקים סניף בני ברקי לש"ס איד'ן, מיהרו עוד גדולים וראשי ישיבות להצטרף לבקשה.

בראש חודש אייר אשתקד, נכנס הגר"א אייזען אל הקודש והופתע לשמוע בקשה נוספת מפי מרן הגר"ח - "להקים עוד עשרה כוללים ברחבי הארץ". השבוע הוא הגיע במיוחד מארצות הברית, יחד עם קבוצת נגידים תומכי תורה, שזכו להשלים גם את המשימה הזו. 'ש"ס איד'ן' הפך מכולל יחיד ל'רשת הכוללים'.

מרן הגר"ח קנייבסקי נעתר לבקשתם ליטול על עצמו את עול 'נשיאות' רשת הכוללים. את המעמד הפתיחה ביקש מרן לערוך בחדרו, ואף ביקש להתעטף במלבוש עליון לכבוד התורה ולומדיה.

לפני כניסתו אל החדר, שלח מרן את בנו, הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי - כדי לבחון את הלומדים במשך שעה ארוכה. התשובות הדהימו את כולם. לאחר מעשה התבטא הגרי"ש קנייבסקי: "זה לא יאומן כי יסופר. מדובר ב-42 אברכים גאונים עצומים. ככל שניסיתי 'לתפוס' אותם, לא יכולתי. הם שולטים ממש בכל הש"ס - מעולם לא ראיתי דבר כזה".

במהלך המעמד, הפתיע הגר"ח וביקש לשאול שאלה את האברכים: "האם אשה יכולה לעשות ציצית?". ראש הכוללים מביא ראיה מדברי הגמרא בבא בתרא שאשתו של ר' חנינא בן דוסא הטילה ציצית. אבל מרן מבקש לשמוע את האברכים והוא מצרף שאלה נוספת: "גוי שמקדש אישה האם הוי קידושין?".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בתוך רגע נזרקת מפי האברכים התשובה ממסכת יבמות שחיישינן שמא מעשרת השבטים הוא. וכך עוד ועוד. "ללמד על הכלל כולו יצא", הפטיר הגר"ח.

הגר"א מן ביקש לשאול את מרן הגר"ח - "מה יהיה שכרם של תומכי הכוללים ש"ס איד'ן?". רגע ארוך של דומיה. מרן עוצם את עיניו ולבסוף מכריז: הם יזכו ל"ימות המשיח". הגר"א מן מיד שואל: "אבל לפני ימות המשיח, יהיו 'חבלי משיח' - האם המשמעות שהתומכים ינצלו מהם?", ומרן מאשר את דבריו. "גם ברוחניות וגם בגשמיות. בהכל'".

בביתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זכו הלומדים והנדיבים לשיחת חיזוק מיוחדת. בתוך הדברים אמר ראש הישיבה על הלומדים: "אשריכם! תלמידי חכמים שעוסקים בתורה החיים הכי מאושרים בעולם הזה, וגם בעולם הבא.

"אשרינו שיש לנו בני תורה ומחזיקי תורה, השם יעזור שנתחזק כמה שאפשר להיות דבוקים בתורה, עם תפילה, צריכים סייעתא דשמיא לתורה, ותפילה על כל מה שצריך, בגשמיות וברוחניות, גשמיות לצורך הרוחניות, ונזכה כולנו להצלחה וגאולה שלמה בקרוב במהרה בימינו, וכל התורמים והמחזיקים יתברכו בכל הברכות המובטחות לאוהבי תורה ותומכיה".