אאא

פרסום ראשון: הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו חושש ממצב בו בלשכת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ינסו לבצע "מחטף" במהלך מינוי הדיינים לבתי הדין האזוריים, ומבקש מיו"ר הוועדה יובל שטייניץ לדחות את כינוס הוועדה עד שייכנס לתפקידו כנשיא בית הדין הגדול, בעוד כשלושה חודשים. דבר החשש נחשף לראשונה ב"כיכר השבת". 

במכתב ששיגר רפאל אלטמן, ראש לשכת הרב לאו, הוא כותב לשר שטייניץ: "יש לזכור כי בחירת 19 דיינים בעת הזאת, המהווים כ-20 אחוז מכלל מצבת הדיינים, תגרום להשלכות רוחב על כל מערכת בתי הדין הרבניים, שיבוץ הדיינים החדשים, תוספת הרכבים, מינוי אבות בתי דין, נושאים הקשורים למדיניותו של נשיא בית הדין הגדול ונמצאים בסמכותו הבלעדית. כמו"כ העברת דיינים ממקום כהונה למשנהו טעונה הסכמה תחילה של נשיא בית הדין".

"לפיכך", כותב ראש הלשכה, "טרם הפעלת סמכותך כיו"ר הוועדה לקביעת מועד לכינוס הוועדה, ביקשני כבוד הרב הראשי להבהיר, כי הוא סבור שבחירת דיינים בעת הזו, של תקופת חילופי נשיאי בית הדין הגדול, עלולה לגרום למצב של "מחטף" במינויים בתוך מערכת בתי הדין הקשורים למדיניותו של נשיא בית הדין הגדול, כפי שלצערנו התרחש במינוי מנהל לבתי הדין".

לדבריו: "עדיין לא נקבע מועד לכינוס הוועדה וק"ו לא מועד להשבעתם ומינויים אצל נשיא המדינה, ולכשיגיע מועד זה הוא יהיה סמוך ונראה למועד חילופי נשיאי בית הדין הגדול ותוך כדי תקופת פגרת הדיינים, כך שהנפקות של שיבוצם של הדיינים החדשים, תוספת ההרכבים ומינוי אבות בתי דין, תהיה רק לאחר כניסתו של נשיא בית הדין החדש לכהונתו".

בסיום מכתבו פונה ראש הלשכה בשמו של הרב הראשי הגר"ד לאו: "לאור האמור, מבקש כבוד הרב הראשי שלא תכנס את הוועדה לבחירת דיינים עד שתתקבל חוו"ד משפטית שתמנע מחטף בנושאים הנמצאים בסמכותו הבלעדית של נשיא בית הדין הגדול, זמן מועט טרם תחילת כהונתו".