אאא

על רקע ההודעה החריפה שיצאה השבוע מעיריית חיפה נגד שר הפנים אריה דרעי. גורמים פוליטיים תוהים, האם פוחתים הסיכויים כי יו"ר ש"ס אריה דרעי יתמוך ביונה יהב לראשות העיר בבחירות 2018.

לפני מספר ימים פורסם כי עיריית חיפה הגישה לבג"ץ עתירה למתן צו ביניים שימנע מתן רישיון עסק לחברת חיפה כימיקלים מבלי להעביר אותו דרך מוסדות העיר.

העתירה שהוגשה נגד משרדי הפנים, הגנת הסביבה וביטחון הפנים, מעלה טענה לפיה שר הפנים אריה דרעי חתם על צו שמאפשר מתן רישיון עסק מבלי להידרש לאישור דומה מעיריית חיפה.

בעתירה ביקשה עיריית חיפה מהמדינה להסביר מדוע לא יבוטל התיקון, העירייה טענה כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה ובלתי חוקית כאחד: " שר הפנים רשאי לקבוע עסקים טעוני רישוי. סמכות זו הוקנתה לו במפורש על מנת להבטיח את התכליות שפורטו בסעיף 1(א) לחוק רישוי עסקים, ובראשן שלומו, בטחונו ובריאותו של הציבור. שר הפנים אינו מוסמך לקבוע כי די ברגולציה אחרת או בחקיקה אחרת – אפילו הייתה קיימת – כדי לייתר את תחולתו של חוק רישוי עסקים. זו אינה הסמכות שניתנה לו והוא גם אינו רשאי להתפרק מסמכותו".

עוד נאמר: "שר הפנים גם אינו מוסמך לקבוע תחולה של חוק רישוי עסקים על בסיס גיאוגרפי או על בסיס האכסניה בו פועל העסק. זו אינה הסמכות הנתונה לו".

על רקע עתירת העירייה נגד משרד הפנים מעריכים גורמים פוליטיים, כי היחסים בין השניים שידעו מתיחויות לא פעם בתקופה האחרונה עלו שוב על שרטון. הגורמים מעריכים כי לקרב בין דרעי לראש עיריית חיפה באשר לחברת חיפה כימיקלים עשויות להיות השלכות פוליטיות עד כדי תמיכה במועמד מתחרה ליונה יהב בבחירות 2018.