אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת יב' סיוון תשע"ח, שבת פרשת נשא

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:57, יציאה 20:17

תל אביב - כניסה 19:17, יציאה 20:19

מודיעין עילית - כניסה 19:16, יציאה 20:18

אלעד - כניסה 19:17, יציאה 20:19

בית שמש: כניסה 18:59, יציאה 20:19

חיפה - כניסה 19:10, יציאה 20:20

צפת - כניסה 19:17, יציאה 20:19

באר שבע - כניסה 19:16, יציאה 20:18

בעולם:

פריז - כניסה 21:20, יציאה 22:41

לונדון - כניסה 20:44, יציאה 22:10

ניו יורק - כניסה 19:57, יציאה 21:05

אומן - כניסה 20:28, יציאה 21:49